Resultaten gewone Algemene vergadering 2017

Op 20 juni vond de eerste Algemene vergadering van de Smart-coöperatie plaats in Brussel. We nodigden de vennoten uit om de onderstaande besluiten te stemmen. 

  

Agenda

 • Onthaal
 • Presentatie van het jaarverslag en de toekomstplannen
 • Presentatie van de jaarrekening
 • Presentatie van de 4 werkgroepen
 • Presentatie van de verkiezingsprocedure voor de Raad van bestuur
 • Afsluiting van de stemming voor de Raad van bestuur
 • Resultaten van de stemming
 • Presentatie van de Raad van Bestuur van de coöperatie
 • Diversen

Bekijk hier de presentatie van de Algemene vergadering 

Wat werd er gestemd op 20 juni?

 1. GOEDKEURING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN 2016 VAN DE GROEP (BALANS EN RESULTATENREKENING)

Om het goede bestuur van de Smart-groep te garanderen, stelt de Raad van bestuur aan de Algemene vergadering van vennoten voor om de geconsolideerde rekeningen van de groep goed te keuren. Hoewel de wettelijke rapportageverplichtingen in principe beperkt zijn tot de desbetreffende entiteit (de coöperatie), heeft de Raad van bestuur ervoor gekozen om de geconsolideerde rekening van de hele groep te presenteren.

Besluit 1 voorgelegd ter stemming

De Algemene vergadering van de vennoten keurt, nadat ze akte genomen heeft van de jaarrekening, de jaarrekening goed van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar.

Resultaten

JA: 79%

NEEN: 1%

ONTHOUDING: 20 %

          2. GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 2016

Om de vennoten voldoende informatie mee te geven over de activiteiten van de Smart-Groep in 2016, stelt de Raad van bestuur voor aan de Algemene vergadering van vennoten om het jaarverslag 2016 (vooruitzichten 2017) goed te keuren.

Besluit 2 voorgelegd ter stemming:

De Algemene vergadering van vennoten keurt, nadat ze akte genomen heeft van het jaarverslag 2016 (vooruitzichten 2017), de inhoud van het jaarverslag goed.

Resultaten

JA: 83%

NEE: 1%

ONTHOUDING: 16 %

 1. GOEDKEURING VOOR HET OPZETTEN VAN 4 WERKGROEPEN EN VAN DE METHODOLOGIE

Om het proces van herdefiniëring van het Smart-project – gestart in 2015 in het kader van Smart in Progress – verder te zetten en in navolging van de aanbevelingen van de deelnemers aan de workshops, stelt de Raad van bestuur aan de Algemene vergadering van vennoten voor om 4 participatieve werkgroepen op te richten, samengesteld uit alle types vennoten (gebruikers van de diensten, vaste medewerkers, partners en klanten). Aansluitend bij de thema’s van de eerste workshops van 2015-2016 zullen de werkgroepen zich buigen over de volgende thema’s:

 • Een ethisch comité, waarvoor, met wie en met welke legitimiteit?
  Contact: Sarah de Heusch E: ris@nullsmart.coop
 • Economische en financiële transparantie: hoe kunnen we iedereen betrouwbare, eenvoudige en begrijpelijk informatie bieden? Contact: Nicolas Wallet  E: wan@nullsmart.coop
 • De vertegenwoordiging van Smart: van vennoot tot ambassadeur? Hoe kiezen we onze toekomstige woordvoerders, welke opleiding hebben ze nodig, hoe kunnen we hen ondersteunen en hun werk organiseren? Contact: Olivier Desclez E: deo@nullsmart.coop
 • Deelname van onze leden aan het verbeteren van onze informaticatools en bij het ontwerp van nieuwe toepassingen: welke dialoog kunnen we opzetten en organiseren? Stefano Vicenzi E. szi@nullsmart.coop

Besluit 3 voorgelegd ter stemming

De Algemene vergadering van vennoten keurt de oprichting goed van 4 participatieve werkgroepen (ethisch comité, economische en financiële transparantie, de vertegenwoordiging van Smart en de verbetering van de informaticatools) vanaf september 2017.

Resultaten

JA: 93%

NEE: 0%

ONTHOUDING: 7 %

 1. VERKIEZING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van bestuur stelt de Algemene vergadering van vennoten voor om de nieuwe raad van bestuur van SmartCoop te verkiezen.

De verkozen leden van de Raad van bestuur 

Voor categorie A (in aflopende volgorde van het aantal stemmen)

Voor categorie B (in aflopende volgorde  van het aantal stemmen)

Bekijk hier de resultaten van de stemming