SmartLabs

Onderneem actie met de SmartLabs!

Loop je over van de goede ideeën en heb je zin om iets te doen?
Wil je graag andere leden ontmoeten en samen projecten ontwikkelen?
Onderneem dan actie en sluit je aan bij een SmartLab.

Hoe werkt het?

SmartLabs zijn groepen of ‘laboratoria’ waar vennoten met dezelfde interesses bijeenkomen om volgens een vooraf bepaald thema zinvolle projecten op te zetten. Ze doen dat samen, op hun eigen ritme en niveau.

Lees ook: Uitwisseling, ervaring, expertise: de SmartLabs

Ik stel een SmartLab voor

De eerste SmartLabs krijgen vorm. Helaas zijn er nog geen Nederlandstalige groepen, aarzel dus niet om zelf alsnog initiatief te nemen. Wie wil kan ook aansluiten bij een Franstalige groepMeer info hier (in het Frans)

De thema’s:

Peer-to-peerbegeleiding: wil je graag andere Smart-leden helpen, initiatieven opzetten om tools en kennis te delen, tips uitwisselen om de onlinetools van Smart onder de knie te krijgen of om deel te nemen aan projectoproepen en openbare aanbestedingen?
Ontdek andere acties

Samen (net)werken: lijkt het je wel wat om samen te werken met andere leden om je activiteit een boost te geven? Dat kan concreet door professionele ontmoetingen te organiseren of samen netwerkevenementen opvolgen.
Ontdek andere acties

Gendergelijkheid: wil je grenzen verleggen en het vrouwelijk ondernemerschap een boost geven? Ga dan over tot actie en organiseer workshops, praatgroepen, bijeenkomsten, of preventiecampagnes…
Ontdek andere acties

Third places/werkruimten: heb je het moeilijk om goede werkruimten te vinden? Deel je behoeften met anderen, knoop partnerschappen aan, stel een adresboekje op…
Ontdek andere acties

Coöperatieve cultuur: heb je zin om de coöperatieve geest uit te dragen en vennoten bij hun eerste stappen in de coöperatie wegwijs te maken? Er kunnen tal van projecten op touw gezet worden om nieuwe vennoten welkom te heten en de coöperatieve cultuur te ontwikkelen. Een paar voorbeelden: een infoboekje opmaken, een peter of meter aanstellen, welkomstgesprekken organiseren…

Ontdek andere acties

 

Hoe, wanneer, waar?

 • Om samen met anderen een antwoord te vinden op gezamenlijke behoeften #Innovatie
 • Om andere leden van de coöperatie met diverse achtergronden te leren kennen #Samenwerking
 • Om de coöperatie beter te begrijpen en te vatten #Leren
 • Om de coöperatie te helpen evolueren #Democratie

Het is noodzakelijk dat je:

 • je voor de hele duur van het project engageert
 • vrijwillig en zonder vergoeding deelneemt
 • interesse hebt voor het gekozen thema en om samen te werken

Heb je zin om deel uit te maken van een SmartLab of er een op te richten? Laat het ons dan weten via het formulier en duid het thema van je voorkeur aan. We brengen jullie dan in contact met andere leden die dezelfde interesses hebben. Praat erover in je omgeving en overtuig andere vennoten om mee te doen.

Elk SmartLab

 • bepaalt zelf welk project er op poten wordt gezet
 • komt bijeen volgens een eigen kalender
 • kiest zijn eigen methodologie
 • bepaalt realiseerbare doelstellingen
 • kan indien nodig een budget aanvragen. Elke aanvraag zal geëvalueerd worden.
 • documenteert zijn vooruitgang, met de hulp van een animator

 • Elk SmartLab wordt begeleid door een animator.
 • Een persoon van het team Vie coop - Coöperatief leven volgt alles op om de link te leggen met de andere actieve projecten binnen de coöperatie en een antwoord te bieden op de behoeften van de groep.
 • In de kantoren worden ruimten ter beschikking gesteld om elkaar te kunnen ontmoeten.
 • Het is mogelijk een beroep te doen op deskundigen om het denkwerk binnen de groepen te bevorderen.
 • Er zijn ook samenwerkingstools ter beschikking.

De SmartLabs passen binnen het proces Smart in Progress, dat de vennoten sinds 2015 de kans geeft om deel te nemen aan werkgroepen en aanbevelingen te doen aan de Raad van bestuur van Smart. De voor de SmartLabs voorgestelde thema’s zijn uit die aanbevelingen voortgevloeid.

Vragen?

Neem contact met ons op via: smartinprogress@nullsmart.coop