Sociale verkiezingen

Een sterkere participatie is een van de prioriteiten van Smart. Daarvoor worden verschillende acties ondernomen, zoals de organisatie van de volgende sociale verkiezingen in Frankrijk en in België in 2020.

De sociale verkiezingen zijn een grote uitdaging voor ons. We streven naar de participatie en vertegenwoordiging van de verscheidenheid aan werkers bij de vertegenwoordigingsorganen van het personeel, die momenteel enkel de gemutualiseerde (vaste) werknemers en vennoten met een contract van onbepaalde duur vertegenwoordigen.

Naast het wettelijke kader waaraan Smart zich als werkgevende onderneming houdt, moeten we ook innoveren zodat zo veel mogelijk leden zich kandidaat kunnen stellen voor de verkiezingen, kunnen stemmen en deelnemen. Het is immers de bedoeling om een coöperatieve sociale dialoog te ontwikkelen.

Hoewel we de timing en de uitvoering beter op elkaar hadden willen afstemmen, zullen de modaliteiten in Frankrijk en België verschillend zijn. De procedure is tweeledig. Een eerste deel op basis van de wettelijke verplichtingen vindt plaats in 2020. Begin 2021 volgt een tweede deel om de representativiteit van de werkers die lid zijn van Smart uit te breiden. Meer info op de kalender.

In Frankrijk en België wordt de afvaardiging georganiseerd binnen een coherente bedrijfseenheid bij de coöperatieve groep Smart. Dankzij die groeperingen (TBE in België: technische bedrijfseenheid, UES in Frankrijk: Unité économique et sociale) wordt de afvaardiging op uniforme wijze toegankelijk voor de werkers in alle juridische entiteiten van Smart.

We ijveren voor een bredere vertegenwoordiging en de beste representativiteit om op een aangepaste manier te werken aan ieders arbeidsvoorwaarden (gelijkheid van vrouwen en mannen in het beroepsleven, handicaps, opleidingen, carrière, competenties, psychosociale risico’s …). Verschillende stakeholders zijn betrokken in het proces: de werkgevende onderneming, het gemutualiseerde (vaste) team en hun huidige of toekomstige afgevaardigden, tijdelijke werkers, werkers met een contract van bepaalde duur of onbepaalde duur, en de vakbonden.

Het wettelijke kader kan beperkend lijken om in een vennootschap als de onze een goede afvaardiging te organiseren. De toenadering van de categorieën van vennoten in België of van de colleges in Frankrijk laat immers wel ruimte voor interpretatie, maar legt ook ‘werkersrubrieken’ vast die niet altijd even wenselijk zijn. Naast die categorisering lijken het kiescollege, de mogelijkheid om te stemmen of verkozen te worden en te blijven, soms complex – of zelfs onmogelijk – voor iemand die met contracten van bepaalde duur werkt en dus een onderbroken werkrooster heeft.

Daarom is het nodig om meer bestaande werksituaties te kunnen vertegenwoordigen en ze voor komende projecten in overweging te nemen door:
zich aan te passen aan de wettelijke kaders en ze ons eigen te maken, om zich niet te verliezen in categorieën die niet binnen ons kader passen
de participatiemogelijkheden door stemming, verkiezing en de gelegenheid om deel te nemen, uit te breiden naar thematische oefeningen

Het is voor ons allemaal belangrijk om een coöperatieve sociale dialoog op te bouwen, waarbij iedereen bovendien een rol speelt. Iedereen zal in 2020 immers aangesproken worden, maar niet op dezelfde manier of hetzelfde moment op basis van zijn/haar contract, anciënniteit en band met Smart. Meer info volgt naarmate de procedure vordert.

Ontdek de lijsten der kandidaten voor de personeelsafvaardiging voor de ondernemingsraad en voor het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Wie interesse heeft en zich actief wil inzetten, in contact gebracht wil worden met andere geïnteresseerden of meer informatie wenst, kan terecht op dit e-mailadres: dialoguesocialcooperatif@nullsmart.coop.