Sociale dialoog in de coöperatie

Een sterkere participatie is een van de prioriteiten van Smart. Dat gebeurt op verschillende manieren en meer bepaald door de sociale verkiezingen, een hoogtepunt voor de democratie op het werk.

Sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd en bieden de werknemers van ondernemingen de kans om hun vertegenwoordigers te kiezen. Ze zijn verplicht vanaf een bepaald aantal werknemers en het is aan de werkgever om ze te organiseren.

De personen die verkozen worden, vertegenwoordigen (en verdedigen) de belangen van hun collega’s binnen de onderneming in het kader van de zogenoemde sociale dialoog.

Zo konden de werknemers tijdens de laatste sociale verkiezingen in november 2020 hun vertegenwoordigers verkiezen binnen de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Meer weten over de sociale verkiezingen 2020

Een coöperatieve sociale dialoog in de maak

Het wettelijke kader kan beperkend lijken om in een vennootschap als Smart een goede afvaardiging te organiseren. Voor iemand die met contracten van bepaalde duur werkt en dus een onderbroken werkrooster heeft, kunnen termen als het kiescollege of de mogelijkheid om te stemmen of verkozen te worden en te blijven, soms complex (of zelfs onmogelijk) lijken.

Naast het wetgevende kader waaraan Smart zich als werkgever houdt, moet de coöperatie daarom ook innoveren, het pad effenen voor een bredere vertegenwoordiging van de diverse professionele profielen die er deel van uitmaken, en een coöperatieve sociale dialoog in de hand werken. Met het oog op de toekomst wordt daar binnen de coöperatie hard aan gewerkt.

Meer info