Sociale verkiezingen 2024

De sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024. Dan kunnen de werknemers hun vertegenwoordigers binnen de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) voor een periode van vier jaar verkiezen.

Alle nuttige info en documenten over de verkiezingen zullen gaandeweg op deze pagina gepubliceerd worden.

De OR en het CPBW

De ondernemingsraad (OR) is een paritair orgaan waarin de werkgever de afgevaardigden van de werknemers informeert en raadpleegt. De raad is een bestuursorgaan met twee partijen: het hoofd van de onderneming en zijn/haar vertegenwoordigers, en de werknemersafgevaardigden die om de vier jaar verkozen worden door de werknemers van de onderneming. Dat gebeurt op basis van kandidatenlijsten die door de representatieve werknemersorganisaties worden voorgesteld.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) heeft tot doel de middelen voor te stellen en toe te passen om het welzijn van de werknemers te bevorderen. Het comité bestaat uit het hoofd van de onderneming (of zijn/haar vertegenwoordigers), afgevaardigden van de directie, personeelsafgevaardigden, de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.

 

Wettelijke documenten

Hier vind je alle documenten met betrekking tot de sociale verkiezingen 2024.