Werkgroepen 2018-2019

In juni 2018 keurden de vennoten van de coöperatie tijdens de Algemene Vergadering de oprichting goed van drie participatieve en multistakeholders werkgroepen. Hun taak zal eruit bestaan om de voorwaarden uit te werken voor het invoeren van een ecologisch verantwoorde aankoopcentrale, voor het meten van de sociale impact van Smart en voor de oprichting van sectornetwerken.

Van december 2018 tot april 2019 zullen deze groepen werken aan aanbevelingen voor de Raad van Bestuur met als doel deze in een later stadium te implementeren.

Elke groep zal telkens gecoördineerd worden door een lid van de Raad van Bestuur en een permanente medewerker. De groepen zullen zich intern organiseren om de verschillende facetten van hun onderwerp zo goed mogelijk te behandelen: door middel van ervaringsbezoeken en concrete cases, ontmoetingen met onderzoekers of specialisten, specifieke reflectiemomenten, enz.

De uitdagingen en missies van de drie werkgroepen

Wenst u deel te nemen aan deze werkgroepen?

Deelnemen aan een werkgroep geeft iedereen de kans zijn/haar visie op en kennis van het behandelde onderwerp te delen, de Smart-organisatie en haar stakeholders beter te leren kennen en volop gebruik te maken van de gecreëerde uitwisselings- en netwerkmogelijkheden.

Enkele voorafgaande vereisten als leidraad voor uw kandidatuur

  • Vennoot zijn van de coöperatie.
  • Zich kunnen engageren voor de duur van de werkgroep, namelijk een tot twee vergaderingen per maand van december 2018 tot april 2019.
  • Deelname is vrijwillig en wordt niet vergoed.
  • Het is niet nodig een expert in de materie te zijn, wel wordt belangstelling voor het onderwerp verwacht en de bereidheid om samen te werken.

Geef vóór 16 november 2018 via ons formulier uw interesse door. 

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

 

Deze werkgroepen maken deel uit van Smart in Progress, het proces dat de coöperatieve evolutie van Smart en de uitwisselings- en reflectiemomenten ondersteunt en organiseert.