De coöperatie Smart

Smart is er voor en door haar vennoten.

Maar wat houdt dat in, vennoot worden en zijn?

Vennoot worden: hoe doe ik dat?

 

Opdat jullie de belangrijkste actoren zouden zijn voor de evolutie van jullie gedeelde onderneming en om een echte bedrijfsdemocratie in het leven te roepen, organiseert Smart het hele jaar door reflectie- en uitwisselingsmomenten.

Zet je nu in voor de belangrijke evenementen van het coöperatief leven binnen Smart.

Neem deel:

 

Smart is een coöperatie waarvan de vennoten een raad van bestuur verkiezen. De raad van bestuur werd in 2017 en 2021 verkozen om de strategische doelstellingen van de gedeelde onderneming en de uitwerking ervan te bepalen.

Lees hier meer over de RvB 2021-2025

 

Heb je nog vragen over de coöperatie?

Lees Smart in Progress. Coöperatief werken

 Contacteer smartinprogress@nullsmart.coop