> ONTDEK ONZE BLOGkronik <

Wettelijke bepalingen

Deze algemene voorwaarden hebben als doel de modaliteiten en de gebruiksvoorwaarden te bepalen voor bezoekersvan de website www.smartbe.be, hierna “de site” genoemd,  eigendom van de private stichting Smart, ondernemingsnummer 0806.201.741, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Coenraetsstraat, 72 te 1060 Brussel, hierna “de Stichting” genoemd.

Elk gebruik van deze portaalsite en van de onlinediensten op deze site is onderworpen aan het naleven van deze algemene voorwaarden en betekent de automatische instemming met de voorwaarden.

Wijziging van de website

De Stichting kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen en/of aanpassingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal op de site.

Gebruik van de site voor het invoeren van de prestaties (DIMONA)

In overeenstemming met het koninklijk besluit dat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling vraagt, in toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 inzake de modernisering van de sociale zekerheid en het waarborgen van de uitvoerbaarheid van het wettelijk pensioenstelsel, moet de Stichting of haar entiteiten (Verenigde Producties, Verenigde opleidingen, Secretariaat voor Tijdelijke werkkrachten, PVCB) die als werkgever of derdebetaler in naam en voor rekening van de opdrachtgevers fungeert (art. 36 van het koninklijk besluit van 28 november 1969), de RSZ informeren over de gegevens die betrekking hebben tot de prestaties van het lid, ten laatste wanneer haar/zijn prestatie aanvangt.

Invoering

Het invoeren van de prestaties op de website kan door het lid of door de opdrachtgever gedaan worden, ten laatste op de dag van het begin van de prestatie tot 23h00. Er wordt automatisch een bericht over het begin en het einde van de tewerkstelling naar de RSZ opgestuurd van zodra de verplichte velden ingevuld worden.

Bevestiging

Elke invoering moet bevestigd worden door het opsturen van het uitzendcontract of door het « contract en betaling van de prestatie», dat via de website uitgeprint wordt en door de mandatarissen (lid en opdrachtgever) ondertekend. Indien het document niet verstuurd wordt binnen de 21 kalenderdagen vanaf de invoerdatum, per mail (smart@nullsmart.coop), per post naar de hoofdzetel van de Stichting (Coenraetsstraat 72 te 1060 Brussel), of per fax (02/420.52.93), zal een boete van 7,5€ aangerekend  worden. Data voor prestaties in het verleden kunnen niet meer ingevoerd worden.

Wijzigingen

Een wijziging van de ingevoerde gegevens is enkel mogelijk voor de lopende of toekomstige data. Deze moet ten laatste plaats vinden op de aanvangdag van het begin van de prestaties. De wijziging van voorbije data is onmogelijk.
Elke wijziging moet bevestigd worden door het versturen van het document uitzendcontract of het «contract en betaling van de prestatie» dat vanaf de website uitgeprint en door de mandatarissen (lid en opdrachtgever) ondertekend werd. Indien het document niet verstuurd wordt binnen de 21 kalenderdagen vanaf de invoerdatum, per mail (smart@nullsmart.coop), per post naar de hoofdzetel van de Stichting (Coenraetsstraat 72 te 1060 Brussel), of per fax (02/420.52.93), zal een boete van 7,5€ aangerekend worden.

Annulering

Een annulering van de ingevoerde gegevens is enkel mogelijk voor de lopende of toekomstige data. Deze moet ten laatste plaats vinden op de aanvangdag van het begin van de prestaties. De annulering van voorbije data is onmogelijk.

Bescherming van het privéleven

De Stichting past de principes van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van het privé-leven toe.
Wanneer een document door u wordt ingevuld, neemt de de Stichting uw gegevens op in een bestand om aan uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden vertrouwelijk verzameld en intern behandeld. U kan inzage krijgen in uw gegevens en deze verbeteren door een mail op te sturen naar smart@nullsmart.coop.

Informatie

De informatie die op de website te vinden is, dienst als indicatie. De Stichting wendt alle middelen aan om de beschikbare informatie op de website zo snel mogelijk bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en aan te vullen. Gezien de complexiteit en de overvloed van de toepasbare sociale en fiscale bepalingen, vervangt de informatie op de website in geen geval het oordeel van deskundigen.
De Stichting kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie en/of de te downloaden documenten op de website. De Stichting heeft geen enkele controle op de manier waarop deze informatie en/of documenten gebruikt worden door de gebruiker en wijst elke verantwoordelijk af betreffende het verlies van inkomen, het verlies van een opportuniteit, verlies van exploitatie, verlies van winst of voor de directe of indirecte schade van welke aard ook, die door, of in relatie met het gebruik van deze informatie en/of documenten veroorzaakt werden.

Links

De Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de externe websites waarvoor de website van de Stichting links voorstelt.

Beschikbaarheid

De diensten van de Stichting zijn permanent beschikbaar, onder voorbehoud van eventuele pannes en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de dienst en de werkinstrumenten. De Stichting behoudt zich echter het recht deze toegang op te schorten, voor welke reden dan ook. De Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade of nadelen die zouden kunnen voortvloeien uit de onderbreking van deze diensten voor welke reden dan ook.

Auteursrechten

De volledige inhoud en ontwerp van de website smartbe.be zijn exclusief eigendom van de Stichting. De website en zijn inhoud valt onder de licentie van de Creative Commons BY-NC-ND
Het staat iedereen vrij de teksten te reproduceren en ze delen met anderen, op voorwaarde dat de naam van de Stichting en zonder de tekst te wijzigen of te gebruiken op een commerciële wijze.

Elke ander gebruik van de inhoud van de site moet er een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aangevraagd worden.

Wetgeving van toepassing en territoriële bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn geregeld door de Belgische wet. Enkel de Frans- of Nederlandstalige rechtbanken van het Brussels arrondissement zijn competent om de eventuele rechtsgedingen die eruit zouden kunnen voortvloeien te kennen.

 

Hyperlinks en cookies

De site smartbe.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, met de autorisatie van Smart. Smart heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid hiervoor. De navigatie op de website smartbe.be zal waarschijnlijk cookies installeren op de computer van de gebruiker.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand die niet toelaat om de gebruiker te identificeren maar die informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een website. De verkregen gegevens zijn bedoeld om nadien de navigatie op de website te vergemakkelijken (bv. taalvoorkeur) en om de bezoekersstatistieken van de site te meten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt?

CookieDurationDescription
Google Analytics
_gid, _utma, _ga, _utmz
1 tot 2 jaarDeze cookies zijn afkomstig van smartbe;be en worden gedeeld met Google Analytics
Smart WordPress
wp-settings-time-53, _atssc, wp-settings-53, wp-settings-time-54
sessie of 1 tot 2 jaarDeze cookies zijn afkomstig van smartbe.be en worden verwijderd na de browsersessie of maximum na 2 jaar
Facebook
xs, pl, dpr, fr, c_user, sb, datr
sessie of 1 tot 2 jaarDeze cookies zijn afkomstig van Facebook.com
Doubleclick
id, IDE, DSID
van enkele dagen tot 1 jaarDeze cookies zijn afkomstig van Doubleclick.net
Addthis
_conv_v, na_tc, na_id, uvc, uid, loc, mus, km_ai ssc, ups, _atuvc
_atuvs
1 tot 2 jaarDeze cookies zijn afkomstig van addthis.com
Twitter
netpu, twid, remember_checked_on, twitter_ads_id, guest_id, personalization_id, dnt, auth_token, kdt
1 tot 10 jaarDeze cookies zijn afkomstig van twitter.com en worden na de sessie of na maximum 10 jaar verwijderd.
Instagram
csrftoken, rur, urlgen
sessie of 1 jaarDeze cookies zijn afkomstig van api.instagram.com et worden verwijderd na maximum 1 jaar.

Hoe cookies deactiveren?

De installatie van een cookie weigeren kan de toegang tot bepaalde diensten blokkeren. De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer echter steeds uitschakelen. De bewerking moet op elke computer en elke gebruikte browser worden herhaald.