Publicaties

Klik hier voor de analyses Meer in het Frans

Klik hier voor de studies Meer in het Frans

Klik hier voor het documentatiecentrum

 

Levenslang leren

Kanttekeningen en bedenkingen bij jouw werkkader

Sinds 2012 houdt een specifieke afdeling binnen Smart zich bezig met de publicatie van analyses in het kader van ‘levenslang leren’. Daarvoor kan ze rekenen op een subsidie die door de Federatie Wallonië-Brussel wordt toegekend aan de vzw PVCB-Smart. Ze maakt afwegingen die bijdragen tot het debat over kwesties in verband met “autonome werkers”, tijdelijke werknemers en freelancers in tal van beroepen.

Thema’s zijn onder meer het werkgelegenheidsbeleid, de sociale en de culturele economie, het cultureel beleid, mutualisering, sociale zekerheid, de verdediging van autonome werkers, commons enz. Er gaat bijzondere aandacht uit naar de coöperatieve beweging in het kader van een school van de coöperatie die door Smart ontwikkeld wordt.

De analyses en studies worden geschreven door medewerkers van Smart maar ook door externe auteurs, meestal mensen die de diensten van Smart gebruiken.

Alle teksten worden gepubliceerd onder de Creative Commons-licentie. Iedereen mag de teksten vrij downloaden en met anderen delen, op voorwaarde  dat ze de naam van de auteur en de uitgever vermelden, en de tekst niet veranderen of voor commerciële doeleinden gebruiken.

Bovendien zijn sommige studies of analyses in onze kantoren beschikbaar tegen de prijs van 1 of 2 euro als publicatie in onze collectie Les Cahiers.

Heb je een voorstel voor een artikel?
Neem dan contact op met Carmelo Virone.

Klik hier voor de analyses Meer in het Frans

Klik hier voor de studies Meer in het Frans

Studie en documentatie

Analyses en documentatiebronnen rond jouw werkkader

Met thematische en sectorale studies en publicaties, statistische analyses, samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra en externe deskundigen, helpen wij de kennis van het terrein te verdiepen op een kritische en toekomstgerichte manier.

Onze studies en analyses zijn erg divers: we publiceren onder meer boekenkerncijfersportretten en working papers.

De studies en artikelen van Smart in deze rubriek vallen onder de Creative Commons-licentie. Iedereen mag de teksten vrij downloaden en met anderen delen, op voorwaarde  dat ze de naam van de auteur en de uitgever vermelden, en de tekst niet veranderen of voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel