Het documentatiecentrum

Sinds mei 2018 vind je de collectie van het vernieuwde documentatiecentrum terug in de coworkingsruimte KOP, Coenraetsstraat 72, Brussel.

De partners

Het documentatiecentrum werd in 2008 opgericht; de collecties van Smart en de vereniging Culture & Démocratie werden samengevoegd.

De collectie was aanvankelijk vooral gericht op artistieke beroepen en cultuur in de brede zin van het woord. De focus ligt nu meer op economie, management, werk in het algemeen en in het perspectief van een coöperatie.

De collectie

De bestaande, meertalige collectie (voornamelijk FR, NL en EN) werd grondig geïnventariseerd en gesorteerd.

Bepaalde publicaties zijn gearchiveerd en verouderde werken verwijderd.

Vandaag de dag bevat ze meer dan 3000 titels (boeken, tijdschriften, dossiers, DVD, digitale bronnen), onderverdeeld in verschillende thema’s (waaronder cultuur, artistieke beroepen, sociale economie, politiek, werk, human ressources, coöperatie…).

Voor wie en hoe?

Het documentatiecentrum is voor iedereen toegankelijk. De werken zijn uitsluitend ter plaatse te raadplegen. Het is altijd mogelijk ter plaatse fotokopies te maken.

Hoe zoek je een boek op?

De catalogus van het documentatiecentrum is online te raadplegen.

Deze catalogus wordt regelmatig geactualiseerd. Zowel de werken die in de KOP staan als de gearchiveerde werken kan je daar opzoeken.

Waar vind je het boek?

De collectie is ingedeeld in negen rubrieken.

Het classificatiesysteem en een plattegrondje van de indeling hangt in de KOP, tegenover het onthaal, maar ook op de kasten zelf.

Voor een opzoeking in het archief en andere vragen: contacteer biblio@nullsmart.coop.