Werkgroepen 2019-2020 [afgesloten]

In juni 2019 stemden de vennoten van de coöperatie tijdens de algemene vergadering voor de oprichting van werkgroepen, die zich over drie thema’s bogen:

  1. Gendergelijkheid
  2. Mijn activiteit consolideren
  3. Gedeelde werkruimten ontwikkelen

 

De uitdagingen en missies van de werkgroepen

  1. Gendergelijkheid. Gendergelijkheid (M/V/X) is vragen stellen bij bestuurlijke regelingen en machtsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en overheersing. Gendergelijkheid wil de zelfstandige positie van vrouwen, het initiatief en de burgerlijke verantwoordelijkheid van iedereen bevorderen. Deze werkgroep zal zich buigen over de transversale uitdagingen van gendergelijkheid en zal concrete maatregelen voorstellen om grenzen te verleggen in mentaliteit en realiteit. Meer weten
  2. Mijn activiteit consolideren: welke behoeften op het vlak van begeleiding, advies en opleiding bevorderen de lancering, ontwikkeling en consolidering van mijn beroepsactiviteit? Meer weten
  3. Gedeelde ruimten, third places: werkruimten. Thuis of in een coworkingruimte werken, een lokaal huren met andere personen … hoe kan Smart een antwoord bieden op die behoeften? Meer weten

Een thema per stad

Om de participatie voor iedereen te vereenvoudigen, werkte elk kantoor van Smart aan een thema.

Van december 2019 tot april 2020 kregen de werkgroepen de opdracht om aanbevelingen te formuleren voor de raad van bestuur, met het oog op de creatie van concrete projecten per thema.

Om hun onderwerp te bespreken, kregen de groepen ondersteuning van een moderator en een adviesverlener van elk bureau. Bovendien konden ze deskundigen en partners inschakelen om inspiratie op te doen en diverse standpunten aan te reiken.

De aanbevelingen

In mei 2020 werden de aanbevelingen als voorbereiding op de algemene vergadering aan de raden van bestuur voorgelegd. De vennoten konden eerst wel de aanbevelingen van alle Belgische en Franse werkgroepen raadplegen op de site en op Kronik. Vervolgens kregen ze de kans om eventuele opmerkingen, vragen en suggesties te delen, zowel op de blog als tijdens online livesessies.

Raadpleeg hier de aanbevelingen die aan de raden van bestuur in België en Frankrijk werden voorgelegd:

Aanbevelingen_“Gedeelde ruimten, third places: werkruimten”

Aanbevelingen “Gendergelijkheid”

Aanbevelingen “Mijn activiteit lanceren, ontwikkelen en consolideren: Hoe? Met welke middelen?”

+ Frankrijk (in het Frans)

Aanbevelingen « Une entreprise partagée et participative est ce bien réaliste ? »

Aanbevelingen « Être une coopérative avec qui et pour qui ? »

Reflectie over het thema « Mutualiste, redistributif, solidaire : un modèle économique viable ? »

Vragen?

smartinprogress@nullsmart.coop

Smart in Progress 

Deze werkgroepen maken deel uit van Smart in Progress, het proces dat de coöperatieve evolutie van Smart en de uitwisselings– en reflectiemomenten ondersteunt en organiseert.
Sinds 2015 hebben zo meer dan 4.000 personen in België bijgedragen tot het reilen en zeilen van de coöperatie en de evolutie van haar project. Een van de prioriteiten van de coöperatie bestaat er nu in om het proces voort te zetten en op andere territoria te lanceren, en daarbij rekening te houden met ieders capaciteiten om er almaar meer vennoten bij te kunnen betrekken. 

Over vorige edities 

Een terugblik op vorige edities tijdens de algemene vergadering 2019

 

SIP#3 –Ecologisch verantwoorde aankoopcentrale, sociale impact van Smart, sector– en activiteitennetwerken (2018-2019)  

SIP#2 – Ethisch comité, woordvoerders van Smart, financiële en economische informatie, IT-tools (2017-2018) 

SIP#1 Smart-project herdefiniëren (2015-2016) – in het Frans


Publicaties