Werkgroepen 2019-2020

In juni 2019 stemden de vennoten van de coöperatie tijdens de algemene vergadering voor de oprichting van werkgroepen, die zich over drie thema’s zullen buigen:

 1. Gendergelijkheid
 2. Mijn activiteit consolideren
 3. Gedeelde werkruimten ontwikkelen

Spreken deze thema’s je aan? Heb je zin om andere leden van de coöperatie te leren kennen en met hen samen te werken? Wil je praten over je ervaringen en leren uit die van anderen? Neem dan zeker deel aan een van de werkgroepen.

Ik neem deel

De uitdagingen en missies van de werkgroepen

 1. Gendergelijkheid. Gendergelijkheid (M/V/X) is vragen stellen bij bestuurlijke regelingen en machtsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en overheersing. Gendergelijkheid wil de zelfstandige positie van vrouwen, het initiatief en de burgerlijke verantwoordelijkheid van iedereen bevorderen. Deze werkgroep zal zich buigen over de transversale uitdagingen van gendergelijkheid en zal concrete maatregelen voorstellen om grenzen te verleggen in mentaliteit en realiteit. Meer weten
 2. Mijn activiteit consolideren: welke behoeften op het vlak van begeleiding, advies en opleiding bevorderen de lancering, ontwikkeling en consolidering van mijn beroepsactiviteit? Meer weten
 3. Gedeelde ruimten, third places: werkruimten. Thuis of in een coworkingruimte werken, een lokaal huren met andere personen … hoe kan Smart een antwoord bieden op die behoeften? Meer weten

Een thema per stad

Om de participatie voor iedereen te vereenvoudigen, zal elk bureau van Smart aan een thema werken. Het is mogelijk om deel te nemen aan een werkgroep naar keuze.

Gendergelijkheid

 • Gent
 • Luik

Mijn activiteit consolideren

 • Brussel -1e vergadering: 10/01 om 17u
 • Bergen
 • Namen – 1e vergadering: 13/01 om 17u30

Gedeelde ruimten, third places

 • Antwerpen
 • Brussel -1e vergadering: 20/12 om 10u
 • Charleroi – -1e vergadering: 14/01 om 15u
 • Louvain-la-Neuve – volgende vergadering – 30/01 om 17u

Van december 2019 tot april 2020 krijgen de werkgroepen de opdracht om aanbevelingen te formuleren voor de raad van bestuur, met het oog op de creatie van concrete projecten per thema.
Om hun onderwerp te bespreken, krijgen de groepen ondersteuning van een moderator en een adviesverlener van elk bureau. Bovendien kunnen ze deskundigen en partners inschakelen om inspiratie op te doen en diverse standpunten aan te reiken.

Voorwaarden

Wie wil deelnemen, moet:

 • vennoot zijn van de coöperatie
 • zich inzetten voor de hele duur van de werkgroep en van december 2019 tot april 2020 deelnemen aan een maandelijkse vergadering (3 uur). De eerste vergadering vindt plaats tijdens de eerste twee weken van december.
 • ermee instemmen op vrijwillige basis en zonder vergoeding deel te nemen
 • belangstelling hebben voor het onderwerp en willen werken in een coöperatie. Expertise met betrekking tot het thema is niet nodig.

Ik neem deel

Vragen?

smartinprogress@nullsmart.coop

Smart in Progress 

Deze werkgroepen maken deel uit van Smart in Progress, het proces dat de coöperatieve evolutie van Smart en de uitwisselings– en reflectiemomenten ondersteunt en organiseert. 

Sinds 2015 hebben zo meer dan 4.000 personen in België deelgenomen aan het reilen en zeilen van de coöperatie en de evolutie van haar project. Een van de prioriteiten van de coöperatie bestaat er nu in om het proces voort te zetten en op andere territoria te lanceren, en daarbij rekening te houden met ieders capaciteiten om er almaar meer vennoten bij te kunnen betrekken. 

Over de vorige edities 

 

SIP#3 –Ecologisch verantwoorde aankoopcentrale, sociale impact van Smart, sector– en activiteitennetwerken (2018-2019)  

SIP#2 – ethisch comité, woordvoerders van Smart, financiële en economische informatie, IT-tools (2017-2018) 

SIP#1 Smart project herdefiniëren (2015-2016) – in het Frans