Mijn activiteit consolideren

Context

Smart is een gedeelde onderneming die door duizenden autonome werkers gebruikt wordt, onder meer door de mutualisering van administratieve, financiële, juridische en economische diensten en werkruimten. Ze kunnen hun activiteit volledig autonoom ontwikkelen binnen een solidair herverdelingsproject, zonder inkomstencriterium en beperking in de tijd. De manier om activiteiten te kunnen ontwikkelen via het gedeelde ondernemingsmodel van Smart is in de loop van haar bestaan geëvolueerd. Er zijn immers nieuwe mogelijkheden of functionaliteiten bijgekomen, zowel op het vlak van informatica en menselijke vaardigheden als wat het operationeel niveau betreft. Zo kan Smart beter aan de behoeften en de realiteit van autonome werkers voldoen. De coöperatie wil bovendien een antwoord kunnen bieden op de steeds grotere diversiteit van de profielen per sector en van initiatiefnemers van projecten, die elke dag een beroep doen op het model van Smart. Hoewel er al stappen werden ondernomen, kunnen we nog verder gaan. Om autonome werkers de kans te geven hun activiteit te ontwikkelen en te consolideren, is het immers nodig om de diensten van de gedeelde onderneming Smart aan te passen en gebruiksvriendelijker te maken en zo efficiënt mogelijk op de specifieke behoeften van elke persoon in te spelen. 

Stand van zaken binnen de groep Smart

Deze globale denkoefening moet in verband gebracht worden met het zogenoemde design van diensten binnen Smart, een van de strategische prioriteiten voor de komende jaren. Het design van diensten moet leiden tot het ontwerp en de ontwikkeling van diensten die bestemd zijn voor de huidige en toekomstige gebruikers, de autonome werkers van de gedeelde onderneming. Die diensten moeten aangepast en gebruiksvriendelijker worden om zo efficiënt mogelijk te kunnen inspelen op de specifieke behoeften van iedereen, zonder het solidaire kader uit het oog te verliezen. De gebruikers worden dan ook centraal geplaatst in de denkoefening om te kunnen bepalen wat hen van elkaar onderscheidt, wat hun verwachtingen en ambities zijn, en welk type diensten ze nodig hebben volgens hun specifieke situatie. Hoewel ook de term serviceontwerp vrij courant is, leggen wij met ons design van diensten’ de nadruk op de diversiteit van de diensten die ontwikkeld zijn of moeten worden, omdat er ook zo veel verschillende profielen van autonome werkers zijn. 

Doelstellingen van de werkgroep

De werkgroep zal: 

  • dieper ingaan op de diversiteit van de individuele behoeften van de verschillende autonome werkers van de gedeelde onderneming; 
  • die behoeften identificeren en bekijken wie geen oplossingen vindt met de diensten die al bij de gedeelde onderneming bestaan; 
  • nieuwe diensten voorstellen die zijn aangepast aan de diversiteit van de individuele behoeften van alle gebruikers. 

Belangrijkste vragen

De belangrijkste vragen moeten door de werkgroep bepaald worden naarmate de denkoefening evolueert. Bij wijze van inspiratie geven we echter graag enkele suggesties:  

  • wat zijn de behoeften van de autonome werkers die vandaag geen oplossing vinden in de gemutualiseerde diensten van de gedeelde onderneming Smart? 
  • welke diensten, begeleiding, advies, opleidingen, digitale tools, enz. moeten er in eerste instantie ontwikkeld worden?  
  • hoe kunnen we een antwoord bieden op de diversiteit van de individuele behoeften van de autonome werkers?  
  • hoe kan het delen van ervaringen bevorderd worden in verband met de ontwikkeling en de consolidering van beroepsactiviteiten? 

Ik neem deel

Nog vragen?

smartinprogress@nullsmart.coop

Bekijk de uitdagingen en het werk van de andere werkgroepen

> Gendergelijkheid

> Gedeelde werkruimten ontwikkelen