Vennoot worden

Ben je vennoot van Smart of sta je op het punt om vennoot te worden? Weet je wat het betekent om vennoot te zijn?

Smart is een coöperatie waarvan je vennoot kan worden door jaarlijks in te tekenen op een of meerdere aandelen van € 30. Zo kan je deelnemen aan het bestuur van de coöperatie: je mag stemmen tijdens de algemene vergadering, deelnemen aan werkgroepen, je kandidaat stellen voor de Raad van bestuur enz.

Smart betaalt haar vennoten geen kapitaal terug (geen dividenden, geen meerwaarde op aandelen). Alle winst wordt geherinvesteerd in de coöperatie, om de diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Als vennoot van Smart draag je dus vooral bij tot de goede financiële gezondheid van de coöperatie die we samen gebruiken.

Wettelijk heeft elke vennoot stemrecht (op basis van het principe 1 persoon = 1 stem) op de jaarlijkse algemene vergadering van de coöperatie. En dat is slechts een van de mogelijkheden om je voor het coöperatief leven in te zetten.

Go toOntdek wat een coöperatie is en waarom jouw deelname aan de algemene vergadering zo belangrijk is.

Video met Carmela Giusto die gemaakt werd voor de algemene vergadering 2019

Nog geen vennoot? Hoe word je vennoot? 

Dat hangt af van de manier waarop je met Smart samenwerkt:

Je gebruikt de diensten van Smart om je economische activiteit te ontwikkelen? 

Je behoort tot categorie A

Je werkt als vaste medewerker bij Smart?

Je behoort tot categorie B 

Ben je een externe partner of loontrekkend ondernemer die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren in het licht van je beroep of de specifieke aard van je relatie met de coöperatie Smart?

Je behoort tot categorie C

Heb je vragen? 

Heb je onze FAQ al geraadpleegd? Daar vind je misschien sneller een antwoord. 

In geval van vragen over het leven in de coöperatie kan je contact opnemen via coop@nullsmart.coop 

In geval van vragen over de intekening op coöperatieve aandelen kan je terecht op dit adres: instances@nullsmart.coop