Vennoot van categorie C

Ben je een externe partner of loontrekkend ondernemer die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren in het licht van je beroep of de specifieke aard van je relatie met de coöperatie Smart?

Ken je Smart sinds kort of al veel langer? Draag je het werk op het terrein en het project Smart een warm hart toe? Geloof je in haar maatschappelijk nut in een beroepswereld in volle verandering en haar engagement ten opzichte van haar partners? Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het project en de professionele activiteit van tienduizenden loontrekkende ondernemers die deel uitmaken van de coöperatie? Versterk dan je relatie met Smart en teken in op aandelen van de coöperatie! 

Wat houdt het in om vennoot te worden?

Als vennoot: 

 • bezit je coöperatieve aandelen van de onderneming. Zo draag je bij tot de financiële autonomie die nodig is voor het voortbestaan van de gedeelde onderneming, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het dekken van meer (gedeelde) risico’s 
 • heb je stemrecht tijdens de algemene vergadering van de coöperatie (strategie, geconsolideerde rekeningen enz.) 
 • kan je onze relaties versterken om meer coöperatieve praktijken te kunnen uitwisselen tussen structuren en/of vennoten 
 • kan je mee bepalen wie er in de Raad van bestuur zetelt of je zelf kandidaat stellen 
 • kan je de diensten van Smart gebruiken 
 • aanvaard je onze statuten 

Wie ben je?

Je herkent je in een van deze profielen: 

 • Een externe partner
  die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren rekening houdend met je hoedanigheid of met de specifieke aard van je relatie met de coöperatie 
 • Een loontrekkend ondernemer
  die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren rekening houdend met je hoedanigheid of met de specifieke aard van je relatie met de coöperatie 

Hoe word je vennoot?

Dat is heel eenvoudig!

1/ Als je tot categorie C behoort, kan je dit formulier invullen om aan te geven dat je vennoot wil worden. Je wordt vervolgens gecontacteerd en krijgt de kans om de praktische, financiële modaliteiten en je engagement als vennoot te bespreken.

2/ Je kandidatuur als vennoot wordt daarna ter goedkeuring aan de Raad van bestuur voorgelegd. De Raad van bestuur onderzoekt de kandidaturen op basis van:

 • de economische hoedanigheid van de vennoot;
 • het maatschappelijk doel van de vennoot;
 • de geschiedenis van zijn/haar relaties met Smart;
 • de draagwijdte van zijn/haar economische relatie met Smart en een evaluatie van de risico’s.

Jaarlijks moet je minstens intekenen op en overgaan tot de volstorting van een aandeel van 30 euro, behoudens specifieke intekeningsmodaliteiten bepaald door de Raad van bestuur, waarmee je als kandidaat-vennoot hebt ingestemd. Bij goedkeuring van het aandeelhouderschap kan de Raad van bestuur immers vragen om op meerdere aandelen in te tekenen, al naargelang je band met de coöperatie Smart en je statuut (natuurlijke persoon of rechtspersoon, vzw, cvba enz.).

Indien de Raad van bestuur geen specifieke modaliteiten bepaalt voor de intekening op en volstorting van de aandelen, moet het eerste aandeel bij de inschrijving in het eerste jaar volgestort zijn. De volgende jaren gebeurt dat telkens in januari.  Eventuele andere aandelen mogen in de loop van het jaar worden volgestort.

3/ Zodra de Raad van bestuur je kandidatuur goedgekeurd heeft, ontvang je een e-mail met een uitnodiging tot betaling (via HiPay).

Heb je vragen? 

Heb je onze FAQ al geraadpleegd? Daar vind je misschien sneller een antwoord. 

In geval van vragen over de intekening op coöperatieve aandelen kan je terecht op dit adres: instances@nullsmart.coop