Vennoot van categorie C

Ben je een externe partner of loontrekkend ondernemer die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren in het licht van je beroep of de specifieke aard van je relatie met de coöperatie Smart?

Ken je Smart sinds kort of al veel langer? Draag je het werk op het terrein en het project Smart een warm hart toe? Geloof je in haar maatschappelijk nut in een beroepswereld in volle verandering en haar engagement ten opzichte van haar partners? Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het project en de professionele activiteit van tienduizenden loontrekkende ondernemers die deel uitmaken van de coöperatie? Versterk dan je relatie met Smart en teken in op aandelen van de coöperatie! 

Wat houdt het in om vennoot te worden? 

Als vennoot: 

 • bezit je coöperatieve aandelen van de onderneming. Zo draag je bij tot de financiële autonomie die nodig is voor het voortbestaan van de gedeelde onderneming, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het dekken van meer (gedeelde) risico’s 
 • heb je stemrecht tijdens de algemene vergadering van de coöperatie (strategie, geconsolideerde rekeningen enz.) 
 • kan je onze relaties versterken om meer coöperatieve praktijken te kunnen uitwisselen tussen structuren en/of vennoten 
 • kan je mee bepalen wie er in de Raad van bestuur zetelt of je zelf kandidaat stellen 
 • kan je de diensten van Smart gebruiken 
 • aanvaard je onze statuten 

Wie ben je? 

Je herkent je in een van deze profielen: 

 • Een externe partner
  die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren rekening houdend met je hoedanigheid of met de specifieke aard van je relatie met de coöperatie 
 • Een loontrekkend ondernemer
  die ervoor kiest om tot deze categorie te behoren rekening houdend met je hoedanigheid of met de specifieke aard van je relatie met de coöperatie 

Hoe word je vennoot? 

Dat is heel eenvoudig. Behoor je tot categorie C, dan kan je contact opnemen met instances@nullsmart.coop om je intentie duidelijk te maken en de praktische en financiële modaliteiten van je engagement als vennoot te bespreken. 

Je kandidatuur wordt vervolgens voorgelegd aan de Raad van bestuur die zal bepalen op hoeveel aandelen (met een nominale waarde van 30 euro) je moet intekenen en je lidmaatschap zal goedkeuren. De Raad van bestuur onderzoekt de kandidaturen op basis van: 

 • de economische hoedanigheid van de vennoot; 
 • zijn/haar maatschappelijk doel; 
 • de geschiedenis van zijn/haar relaties met Smart; 
 • de draagwijdte van zijn/haar economische relatie met Smart en een evaluatie van de risico’s. 

De kandidaat-vennoot krijgt 180 dagen de tijd vanaf de erkenning als vennoot om in te tekenen op aandelen. 

Heb je vragen? 

Dan kan je terecht op dit adres: instances@nullsmart.coop 

Heb je onze FAQ al geraadpleegd? Daar vind je misschien sneller een antwoord.