Economisch model

Hoeveel kost Smart?

Aan de mensen die via Smart werken en aan de Smart-vennoten: niets…

Er wordt geen bijdrage gevraagd in de financiering van de gedeelde onderneming, niet aan de vennoten, noch aan de mensen die via Smart werken. De vennoten dragen wel bij tot het kapitaal volgens het algemene principe van elke coöperatie.

De gedeelde diensten van Smart worden gefinancierd met gedeelde bijdragen van de productie-eenheden (de economische entiteiten van de vennoten) en met de bedrijfsmiddelen die nodig zijn om hun activiteiten uit te voeren. Een budgettair tekort valt daardoor nooit ten laste van de persoon in kwestie – behalve in uitzonderlijke gevallen.

Wat zijn de gedeelde bijdragen en hoe worden ze berekend?

Waartoe dienen de gedeelde bijdragen?

 

Welke controlemiddelen zijn er? 

De middelen en de uitgaven van Smart worden elk jaar gepubliceerd in het jaarverslag, de rekeningen en de balans. Ook de drie collectieve financieringsmodaliteiten van de gedeelde onderneming worden daar duidelijk in geïdentificeerd. 

De documenten worden op de website gepubliceerd, tijdens de raad van bestuur en op elke algemene vergadering voorgesteld, en tijdens workshops besproken, om er ten slotte over te stemmen. Alle vennoten van de coöperatie worden immers uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering en hun stem uit te brengen. 

Bovendien tonen de tools en documenten in ‘Mijn account Smart’ een gedetailleerd overzicht van de verschillende financieringsbronnen.