Algemene vergaderingen – Let’s Coop!

De jaarlijkse algemene vergadering is een wettelijke verplichting voor alle coöperaties. Elk jaar worden de vennoten uitgenodigd om het afgevaardigd bestuur en de raad van bestuur van de coöperatie te ontmoeten om informatie in te winnen en over verschillende punten te stemmen.

Bij Smart heeft dat formele moment de vorm aangenomen van een gezellig evenement dat ontmoeting, ontdekking en uitwisseling in de hand werkt. Zo worden er twee dagen lang, eerst in Rijsel en vervolgens in Brussel, allerlei ateliers, conferenties en debatten georganiseerd.

Go toBlokkeer nu al je agenda: in 2021 vindt de algemene vergadering plaats op 21 juni in Frankrijk en 22 juni in België. Bovendien wordt dit jaar de Raad van bestuur vernieuwd. Ontdek hier de oproep tot kandidaatstelling.

 

Go toBekijk hier het verslag van de vorige edities: