De Raad van bestuur

De Raad van bestuur van de coöperatie Smart bestaat uit vennoten die door de algemene vergadering verkozen werden. Alle stakeholders zijn er vertegenwoordigd: gebruikers van de diensten, klanten, partners en vaste medewerkers. Samen beschikken ze over diverse competenties die elkaar aanvullen en in dienst staan van het project Smart.

News: De algemene vergadering van onze coöperatie vindt plaats op dinsdag 20 juni 2023. Voor die gelegenheid worden er verkiezingen georganiseerd om de Raad van bestuur van SmartCoop gedeeltelijk te vernieuwen. Oproep tot kandidatuur

De taken van de Raad

De bestuursleden worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat één keer verlengd kan worden. Ze bepalen welke richting de activiteit van de onderneming uitgaat en zien toe op de goede werking ervan: jaarrekeningen, jaarverslag, goedkeuring en opvolging van het vennotenregister, enz.

De agenda omvat voorstellen van de voorzitter, de directie en alle bestuursleden, op basis van een retroplanning. Bepaalde agendapunten komen elk jaar in dezelfde periode terug (voorbereiding algemene vergadering, afsluiting van de rekeningen enz.).

Video: de RvB aan het woord
(Frans en Nederlands, met NL ondertiteling)

Samenstelling van de RvB

Zeven vrouwen en acht mannen. De Raad van bestuur bestaat uit 9 vennoten van categorie A (leden die de diensten gebruiken), 3 vennoten van categorie B (vaste medewerkers van Smart) en 3 vennoten van categorie C (partnerorganisaties, rechtspersonen).

Historiek 2022

Op 21 juni 2022 werd de Raad van bestuur van de coöperatie gedeeltelijk vernieuwd:
 Lijst van kandidaten 2022
 De resultaten 2022 in detail (alle resoluties en vragen, en de verkiezing)

Historiek 2021

De Raad van bestuur van de coöperatie Smart werd in 2021 vernieuwd. De vennoten die voldeden aan de verkiesbaarheidscriteria (artikel 22bis van de statuten), werden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.
De leden van de Raad van bestuur werden bij geheime stemming en bij meerderheid van de stemmen door de algemene vergadering verkozen.

Lijst van kandidaten 2021

De resultaten 2021 in detail (pdf)

Video: voorstelling kandidaten tijdens de algemene vergadering 2021 (op 1u40)

Historiek 2017

De eerste Raad van bestuur van de coöperatie Smart werd verkozen op 20 juni 2017. De vennoten van de coöperatie konden tijdens de algemene vergadering hun stem uitbrengen, onder meer voor de Raad van bestuur. In overeenstemming met de statuten werden de bestuursleden met een meerderheid van stemmen verkozen. De stemming gebeurde elektronisch en stond open voor alle vennoten van de coöperatie.

Lijst van kandidaten 2017

De resultaten 2017 in detail (pdf)

Lees ook