De Raad van bestuur

De Raad van bestuur van Smart is samengesteld uit 17 vennoten verkozen door de Algemene vergadering in juni 2017 tijdens onze jaarlijkse discussie- en reflectiedag. Alle stakeholders van onze multistakeholdercoöperatie zijn er vertegenwoordigd: gebruikers van de diensten, klanten, partners of vaste medewerkers. Ze zetten hun uiteenlopende vaardigheden en ervaring in ten voordele van het Smart-project.

Hun missie

Verkozen voor een mandaat van 4 jaar, en één keer hernieuwbaar, buigen de bestuursleden de richting van de ondernemingsactiviteiten en waken ze over de realisering ervan: jaarrekeningen, managementrapporten, de opvolging van het vennotenregister,… De agenda wordt opgesteld door de groep.

De 17 bestuursleden

In overeenstemming met de statuten van de coöperatie, is de Raad van bestuur samengesteld uit 10 vennoten van categorie A (gebruikers van de diensten), of 3/5 van de stemmen, en 7 vennoten van categorie B (partners, vaste medewerkers, en rechtspersonen).

Hij bestaat uit 8 vrouwen, 7 mannen en 2 vertegenwoordigers van rechtspersonen, een pariteit qua geslacht (ten minste 40% vertegenwoordiging van elk geslacht) zoals bepaald in de statuten.

Ontdek ze hier :

Isabelle Azaïs

Lapo Bettarini

Thomas Blondeel

Joëlle Boucher

Lira Campoamor

Julien Charles

Karl Delandsheere

Marielle Demilie

Lieza Dessein

Pierre D’haenens

Gérard Fourré

Sandrino Graceffa (Smart)

Françoise Kemajou (Pour la Solidarité)

Marie-Laure Lulé

Marylène Vandenbulcke

Hugo Vandendriessche

Marie-Françoise Wirix

Historiek: de verkiezing van de eerste Raad van bestuur van de Smart-coöperatie

Tussen 20 april 2017 en 15 juni 2017, hebben 35 personen zich kandidaat gesteld voor de Raad van bestuur via een online formulier waar ze hun profiel, motivatie, vaardigheden en ervaring en hun toekomstvisie voor de coöperatie beschreven. Deze individuele kandidatenfiches waren online beschikbaar voor alle vennoten van de Algemene vergadering.

Op 20 juni,  tijdens de Algemene vergadering, hebben de vennoten van de coöperatie hun stem kunnen uitbrengen voor de Raad van bestuur. In overeenstemming met de statuten werden de 17 bestuursleden met de meerderheid van stemmen verkozen. De stemming gebeurde elektronisch en stond open voor alle vennoten van de coöperatie.