Smart in Progress

Smart in Progress is een origineel, collectief en continu proces, dat in 2015 door Smart werd ingeleid en de basis heeft gelegd voor het coöperatief project.  

Het proces heeft aangetoond dat het haalbaar is om een project met duizenden personen te besturen en participatie in de hand te werken.  

Elk jaar wordt er nagedacht over themas in verband met het leven van de organisatie. Je kunt daarvoor deelnemen aan werkgroepen die na verschillende samenkomsten aanbevelingen formuleren, om ze vervolgens voor te leggen aan de raad van bestuur die er dan beslissingen over neemt. 

  

Go toHier vind je de vorige werkgroepen: