Smart in Progress: samen maken we de coöperatie

Smart in Progress ondersteunt het overgangsproces van Smart naar een coöperatie onder meer aan de hand van reflectie- en uitwisselingsmomenten over het project in evolutie. Hieronder vindt u alle informatie over de verschillende manieren waarop u kan deelnemen.

Sinds 2015 helpt het participatief traject Smart in Progress het project te herdefiniëren.
Doel is om:

  • de uitwisseling en ontmoetingen tussen vennoten te faciliteren
  • het coöperatieve leven te animeren en te organiseren op het terrein
  • ruimte voor reflectie en debat te voorzien

Door het opzetten van werk- en reflectiegroepen en het aanbieden van opleiding (School van de coöperatie), ondersteunt Smart in Progress de vennoten en laat iedereen toe om zijn/haar plaats te vinden binnen de coöperatie. Het biedt  de verschillende stakeholders, van de gebruikers van de diensten tot de leden van de Raad van bestuur, instrumenten en informatie om de interne democratie van de structuur te doen leven. De informatie en beslissingsorganen (Algemene vergadering, Raad van bestuur, informatievergaderingen) staan open voor iedereen.

Het proces werd opgezet in de geest van de principes van de International Cooperative Alliance.

Zin om deel te nemen?

Vragensmartinprogress@nullsmart.coop