Werkgroepen 2017-2018

Tijdens de Algemene vergadering op 20 juni 2017 stemden de vennoten van de coöperatie voor de oprichting van 4 participatieve werkgroepen met verschillende types vennoten en stakeholders. Opdracht van de groepen: het uitdenken van een kader voor een ethisch comité, het bepalen van de missies van de woordvoerders van Smart, het toegankelijk maken van de financiële en economische informatie van de coöperatie en ten slotte een ruimte voor reflectie en advies uitdenken over de IT-tools.

Historiek

Naar aanleiding van de workshops die werden gelanceerd bij de start van het coöperatieve proces (2015 – 2016), werden er een reeks aanbevelingen gedaan. Daarin werd ook de wens uitgesproken om binnen Smart

  • een ethisch comité op te richten
  • om gebruikers en partners een rol van woordvoerder voor Smart te laten opnemen
  • de toegang tot de financiële en economische informatie te regelen
  • een reflectieruimte in het leven te roepen over de informaticatools die ter beschikking staan van de gebruikers

De 4 nieuwe werkgroepen krijgen de opdracht om deze instanties op te richten. De vennoten keurden dit goed tijdens de Algemene vergadering op 20 juni 2017.

Vier werkgroepen

Smart betrekt haar stakeholders bij het uitwerken van haar missie en strategisch plan door een kader te scheppen waarbinnen continue overleg-en reflectiemomenten plaatsvinden.

De doelstellingen en verwachte resultaten

Werkkader
De werkgroepen zijn samengesteld uit verschillende types vennoten en stakeholders afkomstig uit verschillende profielen binnen de coöperatie: gebruikers, klanten, partners, werknemers, permanente medewerkers.

Elk van de groepen wordt samengesteld uit maximum 10 à 12 personen en wordt gecoördineerd door een animator en door een lid van de Raad van bestuur. Ontmoetingen met andere deskundigen of een bezoek aan praktische cases wordt aangemoedigd.

De groepen komen ongeveer ongeveer een keer per maand vanaf september 2017 samenDe voorstellen of aanbevelingen van elke werkgroep zullen door de Raad van bestuur geanalyseerd en goedgekeurd worden in maart 2018.

De vergaderverslagen zijn beschikbaar op aanvraag.

De aanbevelingen

Op 22 maart werden er 34 aanbevelingen overhandigd aan de Raad van bestuur. Zij zal de aanbevelingen analyseren, vervolledigen en aanpassen en zal het resultaat voorstellen op de Algemene vergadering van de coöperatie op 19 juni 2018.

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

Ontdek hier een aantal bronnen en bijdragen die werden verzameld voor de verschillende thema’s

Heb je ervaring met een van de thema’s en wil je dit graag delen?

Getuigenissen