Werkgroep informaticatools

Het is voor niemand een verrassing dat de informaticatool een centrale plaats inneemt binnen Smart. Hij is afgestemd op de gebruiker en dankzij de automatisatie van bepaalde processen,  kunnen repetitieve en administratieve taken vermeden worden.

Daarnaast kan de tool echter nieuwe administratieve handelingen met zich mee brengen (herintroductie van bepaalde gegevens, manuele controle van sommige uitzonderingen,…) die steeds te wijten zijn aan de manier waarop de tool werd ontworpen in het begin (architectuur van de toepassing, de code, de testen die vooraf werden uitgevoerd…).

De informaticadiensten bevinden zich in veel ondernemingen in een tweede positie: de informatici werken vaak geïsoleerd, hun kantoren bevinden zich ver van de gebruikers.

Missies van de werkgroep

Vandaag, en misschien nog des te meer sinds de overgang naar een coöperatie, is het noodzakelijk om dialoogruimte te creëren tussen informatici en gebruikers (vennoten en vaste medewerkers), om hen mee te laten nadenken over de verbetering van onze informaticatools. De werkgroep zal erop gericht zijn om ruimte voor dialoog te creëren: met wie, welke opdrachten, wel mandaat voor de leden, onder welke werkmodaliteiten, etc.

Daarnaast moet Smart in staat zijn om:

  • Feedback te verzamelen van de gebruikers over de informaticatools die ter beschikking gesteld worden door Smart
  • De meest relevante ontwikkelingspistes voor de gebruikers

Deelnemen aan een van deze werkgroepen betekent het kader en de regels voorstellen voor de werking voorstellen, de governance van de toekomstige groep bepalen, etc.

Het is niet: deel uitmaken van het ethisch comité, Smart vertegenwoordigen, een feedback geven op de informaticatools of de economische informatie als dusdanig behandelen/bespreken. De werkgroepen zullen aanbevelingen en voorstellen formuleren om ruimten voor overleg, reflectie en vertegenwoordiging op te zetten.

Alle voorstellen van de werkgroepen zullen geanalyseerd en goedgekeurd worden door de Raad van bestuur in januari 2018, en vervolgens vanaf februari 2018 op de rails gezet worden.

Groepscoördinator: Stefano Vicenzi (szi@nullsmart.coop)

Graag deelnemen?

Je bent vennoot en geïnteresseerd om deel te nemen?

Je bent geen vennoot en hebt bepaalde competenties die je graag wil inzetten?

Laat je interesse voor 1 september 2017 blijken via ons formulier (De inschrijvingen werden afgesloten). Je zal voor 10 september opnieuw gecontacteerd worden om je deelname te bevestigen.

Noteer dat de eerste vergadering van de werkgroepen zal plaatsvinden op 20 september (s’avonds).

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

Raadpleeg de andere werkgroepen: