Werkgroep de vertegenwoordiging van Smart

Sinds haar oprichting heeft Smart zich verder uitgebreid via haar leden. De onderlinge verbondenheid tussen de gebruikers heeft geleid tot een geest van solidariteit waar men elkaar verderhelpt en waar men meer informatie zoekt over de tools en diensten die we dagelijks gebruiken. Van kunstenaars tot ontwerpers van nieuwe beroepen, de gebruikers hebben de gewoonte om hun professionele ervaring en ervaringen te delen.

SMart is van bij de start geïnteresseerd in de wereld van de creatieven in ruime zin en is actief in domeinen die te maken hebben met werk en sociale en solidaire economie. Elk jaar krijgt Smart tientallen vragen voor tussenkomsten tijdens openbare debatten, colloquia, media,… om te getuigen over de werkmethoden van de gebruikers maar ook om te praten over het project van Smart. Vandaag zijn het voornamelijk de vaste medewerkers of de leden van de directie die het woord nemen.

Waarom in de toekomst dus niet samenwerken met onze vennoten om deze missies te vervullen en zo ook de coöperatieve geest verder vorm te geven?

 Missies van de werkgroep

De werkgroep zal het kader bepalen voor de manier waarop de relaties met en de opleiding van de toekomstige woordvoerders zal gebeuren. Hoe zullen we de woordvoerders kiezen en hoe kan je woordvoerder worden? Welke opleiding hebben ze nodig? Hoe hun werk ondersteunen en organiseren? Welke verantwoordelijkheid hebben ze? Hoe moeten ze vergoed worden? Zullen er verschillende niveaus van vertegenwoordiging naast elkaar bestaan? Welke relaties met de vaste medewerkers en hoe concreet deelnemen aan de evolutie van Smart.

Een heleboel vragen dus voor deze werkgroep vooraleer we kunnen overgaan tot het oprichten van onze groep woordvoerders.

Deelnemen aan een van deze werkgroepen betekent het kader en de regels voorstellen voor de werking voorstellen, de governance van de toekomstige groep bepalen, etc.

Het is niet: deel uitmaken van het ethisch comité, Smart vertegenwoordigen, een feedback geven op de informaticatools of de economische informatie als dusdanig behandelen/bespreken. De werkgroepen zullen aanbevelingen en voorstellen formuleren om ruimten voor overleg, reflectie en vertegenwoordiging op te zetten.

Alle voorstellen van de werkgroepen zullen geanalyseerd en goedgekeurd worden door de Raad van bestuur in januari 2018, en vervolgens vanaf februari 2018 op de rails gezet worden.

Groepsanimator: Olivier Desclez (deo@nullsmart.coop)

Graag deelnemen?
Je bent vennoot en geïnteresseerd om deel te nemen?

Je bent geen vennoot en hebt bepaalde competenties die je graag wil inzetten?

Laat je interesse voor 1 september 2017 blijken via ons formulier. Je zal voor 10 september opnieuw gecontacteerd worden om je deelname te bevestigen.

Noteer dat de eerste vergadering van de werkgroepen zal plaatsvinden op 20 september (’s avonds).

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

 

Raadpleeg de uitdagingen en opdrachten van de werkgroepen: