Werkgroep economische en financiële transparantie

Door op een transparante manier inzage te geven in haar economisch en financieel model wil Smart een antwoord bieden op meerdere vragen.

Naar haar gebruikers gaat het erom om een complex model inzichtelijk te maken.  Doelstelling is om het gebruik ervan te vergemakkelijken, het vertrouwen in de tool te verbeteren, de limieten en de kwetsbaarheden te identificeren met het oog op een optimaal en een solidair gebruik.

Naar haar vennoten is het doel duidelijk informatie aan te leveren over de financiële gezondheid van de onderneming waarvan ze mede-eigenaar zijn en vooral, voor hen die actief deelnemen aan het bestuur, in staat te stellen om de coöperatie op een doeltreffende manier te leiden.

Naar haar partners moet het de ontwikkeling van een duurzame vertrouwensrelatie bevorderen.

Missies van de werkgroep

Om te beantwoorden aan deze uitdagingen, is het belangrijk om nauwkeurig de doelgroepen te bepalen en de aard en vorm van de informatie die zal gecommuniceerd worden af te stemmen op het doelpubliek. Daarnaast moeten ook de limieten van de opdracht vastgelegd worden, en onderzocht op welke innovatieve methoden en pedagogie er een beroep kan gedaan worden, zodat dit complexe model inzichtelijk kan worden gemaakt voor een zo groot mogelijk aantal personen.

Deelnemen aan een van deze werkgroepen betekent dus het kader en de regels voor de werking voorstellen, de governance van de toekomstige groep bepalen, etc.

Het is niet: de economische informatie als dusdanig behandelen/bespreken. De werkgroepen zullen aanbevelingen en voorstellen formuleren om ruimten voor overleg, reflectie en vertegenwoordiging op te zetten.

Alle voorstellen van de werkgroepen zullen geanalyseerd en goedgekeurd worden door de Raad van bestuur in januari 2018, en vervolgens vanaf februari 2018 op de rails gezet worden.

Groepsanimator: Nicolas Wallet (wan@nullsmart.coop

Graag deelnemen?
Je bent vennoot en geïnteresseerd om deel te nemen?

Je bent geen vennoot en hebt bepaalde competenties die je graag wil inzetten?

Laat je interesse voor 1 september 2017 blijken via ons formulier. Je zal voor 10 september opnieuw gecontacteerd worden om je deelname te bevestigen.

Noteer dat de eerste vergadering van de werkgroepen zal plaatsvinden op 20 september (’s avonds).

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

Raadpleeg de uitdagingen en opdrachten van de werkgroepen: