Werkgroep ethisch comité

Een van de aanbevelingen van de werkgroepen “naar een coöperatie: voor wie en met wie?” in 2016 was om een ethisch comité op te zetten dat een kader bepaalt voor het openen van Smart naar alle soorten werkers (Aanbeveling nr. 3, p.13). Zelfs al werd de verbreding naar andere beroepen op unanieme manier onthaald werden er al snel ook vragen gesteld over de morele en ethische elementen (we denken aan beroepen die borderline kunnen lijken zoals striptease, cinema; etc.). Naast bepaalde voorzorgsmaatregelen (verzekeringen, reglementering,…) is het belangrijk om een aantal beargumenteerde standpunten te kunnen innemen waarin iedereen zich herkent.

De belangrijkste missie van Smart is de toegang tot een aangepast en gereglementeerde werkkader die de arbeidsomstandigheden respecteert. Het ethisch comité zal toelaten om de legitimiteit van Smart als verantwoordelijke actor en werkgever die niet alles zomaar toelaat te versterken en hiervoor garanties wil inbouwen.

Missies van de werkgroepen

Onder meer de volgende vragen zullen aan bod komen: welke doelstellingen? Hoe moet men functioneren (op welke manier beslissingen nemen)? Welke rol speelt het comité binnen de Smart coöperatie (adviesorgaan, normatief orgaan?) Hoe selecteren we de leden van het comité? Welke fundamentele waarden moet de groep sturen?

De onderwerpen zijn niet exhaustief, ze weerspiegelen de gevoerde debatten. Het toekomstige ethisch comité zal net als de werkgroep die het comité zal opzetten, elke vraag verbonden aan de ethiek rond het functioneren van Smart behandelen.

Deelnemen aan een van deze werkgroepen betekent het kader en de regels voorstellen voor de werking voorstellen, de governance van de toekomstige groep bepalen, etc.

Het is niet: deel uitmaken van het ethisch comité, Smart vertegenwoordigen, een feedback geven op de informaticatools of de economische informatie als dusdanig behandelen/bespreken. De werkgroepen zullen aanbevelingen en voorstellen formuleren om ruimten voor overleg, reflectie en vertegenwoordiging op te zetten.

Alle voorstellen van de werkgroepen zullen geanalyseerd en goedgekeurd worden door de Raad van bestuur in januari 2018, en vervolgens vanaf februari 2018 op de rails gezet worden.

Groepsanimator: Sarah de Heusch (ris@nullsmart.coop)

Graag deelnemen?
Je bent vennoot en geïnteresseerd om deel te nemen?

Je bent geen vennoot en hebt bepaalde competenties die je graag wil inzetten?

Laat je interesse voor 1 september 2017 blijken via ons formulier. Je zal voor 10 september opnieuw gecontacteerd worden om je deelname te bevestigen.

Noteer dat de eerste vergadering van de werkgroepen zal plaatsvinden op 20 september (’s avonds).

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

Raadpleeg de uitdagingen en opdrachten van de werkgroepen: