Oproep: deel uw ervaringen en ideeën

Bericht - 6/10/2017

We laten ons graag inspireren door nieuwe ideeën en ervaringen om onze coöperatie verder te ontwikkelen. Uw deelname kan ons daarbij helpen. Daarom een warme oproep tot het indienen van een bijdrage.

 

We zijn vooral op zoek naar bijdragen om de reflectie van onze werkgroepen te voeden en vooruit te helpen.  Uw innovatieve bijdrage of ervaringen worden doorgestuurd naar de werkgroepen en via onze communicatiekanalen. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Het ethische aspect van de coöperatie
 • De rol van een vertegenwoordiger van een collectief
 • Economische en financiële transparantie
 • Samenwerken bij het ontwikkelen van aangepaste informatica-tools

Heeft u een bron of een bijdrage die u met ons wil delen?

Bijvoorbeeld:

 • U heeft recent een interessant artikel gelezen over ethiek en de arbeidsmarkt
 • U heeft een documentaire gezien over een woordvoerder met een missie
 • Een vriend praatte met u over een onderneming die op een heldere en ludieke manier de vennoten informeerde over de jaarrekening
 • U ondersteunt een gedeelde website voor informatica-tools

In de praktijk

Stuur uw suggesties, linken, lectuur per mail door naar smartinprogress@nullsmart.coop

Beschikt u over specifieke ervaring?

Om ons denkkader te vergroten zijn wij ook op zoek naar schriftelijke bijdragen vanuit een origineel standpunt.  Enkele voorbeelden:

 • U maakt deel uit van een ethisch comité. Welke problemen ondervindt u en hoe heeft u hierop gereageerd?
 • U bent woordvoerder van een vereniging?  Vertel ons over uw ervaringen.
 • U bent vennoot bij een coöperatie. Wat verwacht u van de presentatie van de jaarrekeningen? 
 • Heeft u kennis over de activiteiten van hackers? Deel uw observaties. 

In de praktijk

Contacteer Carmelo Virone (vic@nullsmart.coop) om een onderwerp of tekst voor te stellen of voor een interview.