Laurent Gemmel
Man
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Ans (Liège)

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Zodra ik de kans krijg, zet ik me in voor de coöperatie, maar momenteel ben ik enkel actief als houder van een activiteit. Ik heb Smart geholpen voor alles wat met drones te maken heeft en de juridische rol van Smart ten opzichte van vennoten die dronepiloot zijn.
Ik ga vaak naar de bijeenkomsten van Vie Locale in Luik (ontmoetingen, ontbijt, workshops Co-Dev, enz.).
Onlangs nam ik ook deel aan een Reboot WordPress Café, dat door Cobea in Brussel georganiseerd werd.
Ik was stichtend lid en de eerste voorzitter van de Responsible Young Drivers in Luik, maar dat is een stichting, geen coöperatie. En dat was in de jaren 90 …

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik bied via Smart IT-diensten aan in de brede zin van het woord: beheer van infrastructuur, beheer van IT-diensten voor kmo’s (gaande van een kapotte muis over het ontwerp van IT-infrastructuur tot beveiliging).

Voor de kleinste ondernemingen en eenmanszaken ontwerp en beheer ik websites. Ik bied een complete dienstverlening, van hosting tot contentcreatie. Ik neem ook foto’s en video’s en maak dronebeelden.

Daarnaast ben ik gebrevetteerd instructeur in een rijschool voor het rijbewijs B en coach voor leerlingen in vrije begeleiding.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik heb een brede IT-kennis en volg de technologische evolutie op de voet. Zo zou ik Smart moeten kunnen helpen om een duidelijkere, meer globale visie te hebben wat betreft technologische keuzes en de mogelijkheden die ze kunnen bieden, om de dagelijkse realiteit van alle vennoten te helpen verbeteren.

Ik heb een operationele visie op dagelijkse basis, maar ook een strategische visie op de langere termijn. Ik beheer en coördineer niet alleen projecten, maar ook de budgetten die ermee gepaard gaan. Daarvoor werk ik samen met verschillende types mensen en groepen: directiecomités, ondernemers, kaderleden, werknemers en arbeiders. Ik ben het dus ook gewend om mijn discours aan te passen, te luisteren, in dialoog te gaan en begrip te tonen, met respect en vriendelijkheid.
En uiteraard een vleugje humor …
Ik denk dat ik wel mee ben met juridische en economische begrippen, maar ik kan uiteraard ook nog veel bijleren over het beheer en de werking van een coöperatie … Anderzijds reik ik ook een frisse blik aan, of misschien zelfs een zekere naïviteit…

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Om beter te begrijpen hoe Smart werkt, nuttig te zijn in de coöperatie, actief deel te nemen, het project te ondersteunen dat de waarden uitdraagt die me na aan het hart liggen.
Om Smart te helpen het hoofd te bieden aan de huidige en komende evoluties (wettelijk, economisch, sociaal, technologisch).
Om uitwisseling en samenwerking tussen vennoten te bevorderen.
Om bij te dragen aan een transparanter beslissingsproces.
Ik vind het ook een logische stap als vennoot van een coöperatie; op de een of andere manier aan de groep teruggeven wat de groep mij gegeven heeft.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

De toekomst van Smart zal zijn wat de leden ermee willen doen. Ik hoop dat we het alternatief van Smart naast het statuut van werknemer of zelfstandige duurzaam kunnen maken.

De participatiemogelijkheden verder doen evolueren (meer bepaald de SmartLabs, de workshops Co-Dev enz.), blijven inzetten op de menselijke kant, blijven delen en inzetten op coöperatieve samenwerking (zolang je de frigo maar kan vullen en de facturen kan betalen …).


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten