Contract van onbepaalde duur

We bieden onze vennoten de mogelijkheid om in bepaalde situaties te werken met een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur.

Voor wie ?

Alle personen die regelmatige inkomsten hebben uit hun economische activiteit.

Wat zijn de voordelen?

Naast de voordelen voor alle gebruikers van onze diensten – het autonoom ontwikkelen van economische activiteiten binnen het veilige kader van het werknemersstatuut – biedt dit type van contract:

  • een vereenvoudigd administratief beheer: je hoeft niet bij elke opdracht een nieuw contract op te stellen;
  • stabiele inkomsten: je krijgt maandelijks een vast bedrag gestort;
  • inkomenszekerheid: voor een makkelijkere toegang tot krediet en huisvesting;
  • toegang tot bepaalde regelingen voorbehouden aan werknemers met een vast contract: tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, enz.), maaltijdcheques, ecocheques, enz.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met je adviesverlener of met een van onze teams.

We maken dan samen een analyse op basis van de regelmatigheid van je activiteit en je omzet.