Voor wie?

Is het mogelijk om elk beroep uit te oefenen binnen Smart?

In principe wel, maar er zijn toch een aantal uitzonderingen:

  • de gereglementeerde beroepen: bijvoorbeeld architecten die plannen tekenen of gezondheidsprofessionals die therapeutische handelingen stellen. Raadpleeg de lijst;
  • de bouwsector en in het bijzonder alles wat met ruwbouw te maken heeft; kleine herstellingen zijn dan weer wel mogelijk. De risico’s (ongelukken, technische of bouwkundige gebreken) zijn te groot voor de gemeenschap van onze vennoten (die al een zeer brede verzekeringsdekking financieren);
  • activiteiten die gedeeltelijk gebaseerd zijn op het model van een ‘handelsfonds’, zoals een horecazaak of een ander verkooppunt;
  • activiteiten die, hoewel volledig legaal, botsen met onze ethische code zoals wapenverkoop, bepaalde handelspraktijken, enzovoort.

Voor het overige verwelkomen we alle activiteiten, branches en beroepen, ongeacht de sector of het soort dienst, na een evaluatie door onze adviesverleners van hun duurzaamheid binnen Smart.

Heb je nog een vraag? Contacteer ons.