Administratief beheer

Smart maakt het administratief, boekhoudkundig en financieel beheer van je activiteit mogelijk. Je kan je prestaties factureren en werknemer zijn van de onderneming (met een contract van bepaalde of onbepaalde duur).

Je kan je volledig concentreren op de ontwikkeling van je professionele activiteit, zonder beperkingen en met een veilig statuut. Je hoeft geen onderneming op te richten.

Smart, je werkgever

Smart is je werkgever en staat dus in voor alle sociale en fiscale aangiften met betrekking tot jouw activiteiten (btw-aangifte, boekhouding, loonfiches, Dimona, enz.).

Betaald binnen de 7 werkdagen

Zeven werkdagen na de voltooiing van je prestatie word je betaald, ongeacht de betalingstermijn voor de klant. Als de klant niet op tijd betaalt, zal Smart hem aansporen dat snel te doen!

Loongarantie

Ook als de klant je factuur niet betaalt, krijg jij je loon.

Zes belangrijke pijlers

Dankzij Smart kan je:

  1. prestaties, auteursrechten of naburige rechten factureren
  2. goederen verkopen
  3. onkosten en uitgaven aangeven, btw van facturen terugvorderen
  4. subsidies beheren
  5. medewerkers hebben
  6. belangrijke investeringen beheren en financieren

Een onlineplatform

Je kan je activiteiten zeven dagen per week en de klok rond organiseren en beheren op ons onlineplatform.

Je hebt toegang tot:

  • een loon- en budgetsimulator
  • een omgeving om al je documenten te bewaren (loonfiches, contracten, fiscale fiches, enz.)

Terugvordering btw

Smart geeft je toegang tot een btw-nummer. Je kan de btw terugvorderen bij aankoop van benodigdheden. Spreek er ons over aan.

Contract van onbepaalde duur

Onder bepaalde voorwaarden kun je regelmatige prestaties omvormen naar een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur. Meer informatie