Verzekeringen

Als lid van Smart ga je doorgaans anders te werk dan ‘gewone werknemers’: je werkt af en toe in het buitenland of bent burgerlijk aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken. Ook onbezoldigde prestaties of repetities en voorbereidingen horen erbij. Daarom bieden we een zo ruim mogelijk pakket van verzekeringen aan die gelden voor al onze contracten en entiteiten.

Verzekeringen die meer risico’s dekken dan wettelijk verplicht is

 • De verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen (op het werk en op weg naar en van het werk), voor alle ongevallen tijdens de dagen dat je met een Smart-contract werkt.
 • Een verzekering voor ongevallen in de privésfeer. Dit is een uitbreiding van de verzekering tegen arbeidsongevallen die geldt vanaf je eerste contract tot één jaar na je laatste Smart-contract.
 • Business Mobility, voor opdrachten in het buitenland. Een reisbijstandsverzekering voor professionele opdrachten (in het kader van een arbeidscontract). Zijn verzekerd: medische kosten, overlijden, grote vertragingen, annulering van de reis enz.
 • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een rechtsbijstandsverzekering. Als je schade berokkent aan personen of goederen tijdens de uitvoering van een Smart-contract kun je hierop terugvallen.

Wat doen bij een ongeval?

Verwittig zo snel mogelijk je adviesverlener, die je de nodige informatie zal geven.

Om een dossier te openen bij de verzekering hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van alle betrokkenen.
 • Een beschrijving van het ongeval. Het is belangrijk om zo volledig mogelijk te zijn. Vermeld zeker datum en uur, de plaats (adres), de omstandigheden, de naam en contactgegevens van eventuele getuigen of betrokkenen en of je de prestatie moest stopzetten.
 • De naam, het adres en het aansluitingsnummer van je ziekenfonds.
 • Naam en adres van de behandelende arts.
 • Een beschrijving van eventuele letsels en verwondingen.
 • Een beschrijving van eventuele materiële schade en de schadeclaim van de benadeelde derde.
 • Alle documenten waar je over beschikt: van het ziekenhuis, de arts, de apotheek enz.