Verzekeringen

Door je bij Smart in te schrijven, kan je een activiteit ontwikkelen binnen een gedeelde onderneming waarvan je lid en/of vennoot bent, maar ook werknemer. Het is dan ook goed mogelijk dat de onderneming voor eventuele tekortkomingen in je werk burgerlijk aansprakelijk gehouden kan worden ten opzichte van derden. Daarom neemt de onderneming een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Als werknemer ben je door je werkgever (Smart) ook gedekt voor ongevallen op het werk of van en naar het werk, maar daar stopt het niet.   

De verzekeringsdekking bij Smart is een onmiskenbaar voordeel van de gedeelde onderneming, dat mogelijk is omdat de middelen gedeeld worden. 

Door je prestaties aan te geven, kan je automatisch een beroep doen op een brede waaier aan verzekeringen: 

  • Een verzekering voor ongevallen op het werk of van en naar het werk, om lichamelijke letsels te dekken die je oploopt wanneer je onder contract ligt bij Smart. 
  • Een verzekering voor ongevallen in de privésfeer. Dit is een uitbreiding van de verzekering arbeidsongevallen. Ze wordt van kracht vanaf je eerste contract en blijft gelden tot één jaar na het einde van je laatste Smart-contract. Waarom die keuze? Door met tijdelijke contracten te werken, zijn bepaalde aspecten van jullie beroep, zoals een ontwerpfase, niet altijd gedekt door een arbeidsovereenkomst. Alleen zijn die periodes ook nodig voor de uitvoering van jullie projecten. Bij Smart ben je dus ook gedekt terwijl je voor een voorstelling repeteert of zelfs op zondag in het park gaat wandelen. 
  • Een verzekering Business Mobility als dekking voor alle risico’s die je kan oplopen tijdens beroepsopdrachten in het buitenland1: diefstal van bagage, annuleringen, medische kosten, repatriëring in geval van ziekte of overlijden enz. 
  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) om je beroepsactiviteit ten opzichte van derden (klanten bijvoorbeeld) te dekken tegen fouten in de uitvoering, realisatie of levering van je werk (of je producten of producties) die geleid hebben tot schade aan derden of aan hun eigendom (bijvoorbeeld: je stoot per ongeluk een waardevol voorwerp om) 

En last but not least, als je via de tool Activiteit werkt, is er sinds 2020 een pakket van vier specifieke verzekeringen beschikbaar. Daarmee wordt de diefstal (onder voorwaarden) en onopzettelijke beschadiging gedekt van het professioneel materiaal dat je Activiteit heeft verworven en gefinancierd (met uitzondering van gsm’s, fietsen en aanhangwagens): 

  • De verzekering Alle Risico’s Elektronica dekt beschadigd elektronisch materiaal (of materiaal met elektronische onderdelen). Wereldwijde dekking. 
  • Machinebreuk dekt materiaal als schuurmachines, boren, persen, grasmaaiers. Dekking in België en maximaal 30 km in de buurlanden.  
  • De verzekering Property dekt al de rest (vinylplaten, kostuums, flightcases …). Dekking enkel in België.   
  • De verzekering Alle Risico’s Muziekinstrumenten dekt schade aan instrumenten (zonder elektronische onderdelen). Wereldwijde dekking.  

Indien nodig kunnen we je begeleiden bij de samenstelling van je dossier voor de aanvraag van een schadeloosstelling.   

Meer weten over de verzekeringen binnen de gedeelde onderneming? Surf dan naar guide.smart.coop

Als lid kan je voor meer informatie ook contact opnemen met je adviesverlener of het dichtstbijzijnde Smart-kantoor.