Waartoe dienen de gedeelde bijdragen?

De gedeelde onderneming ontwikkelt tools die gefinancierd worden door de gedeelde bijdragen die afkomstig zijn uit de economische activiteiten van de Smart-vennoten. Smart en haar vennoten kiezen voor een solidair en gelijkwaardig financieringsmechanisme, ongeacht hoeveel en hoe vaak iemand de tools van de gedeelde onderneming gebruikt.

De gedeelde middelen vertegenwoordigen 16 % van de omzet van de coöperatie. Drie vierde daarvan (of 12 %) wordt aan de productie (of “de tools en diensten voor de activiteiten”) besteed, terwijl de algemene middelen (“de werkingskosten van Smart”) er slechts een vierde (4 %) van uitmaken

De tools kunnen gerangschikt worden in twee categorieën en zes onderdelen:

1 De productie
De gedeelde tools en diensten

Deze categorie omvat alle tools die rechtstreeks verband houden met de economische activiteiten en de wettelijke verplichtingen die ermee gepaard gaan, meer bepaald op het vlak van:

a—Aangiften: facturatie, boekhouding, sociale en fiscale aangiften, btw, sociale documenten enz. Dit onderdeel is bijna helemaal gedigitaliseerd en slorpt het grootste deel van onze informaticakosten op.

b—Risico’s en financiering: gewaarborgde kasstromen, recuperatie van schuldvorderingen, verzekering van de activiteiten tegen failliete klanten, interne financiering van de investeringsbehoeften, juridische bijstand enz.

c—Gedeelde productiemiddelen: dit domein is momenteel in volle ontwikkeling en omvat de third places en andere lokalen die ter beschikking gesteld worden van de activiteiten, alsook de organisatie van professionele opleidingen.

d—Begeleiding: om en bij de 80 adviesverleners begeleiden in België de leden van de gedeelde onderneming.

2 De algemene middelen
De werkingskoste

Deze categorie omvat

a—Het algemeen beheer: bestuur (directies, afgevaardigd bestuur, algemeen secretariaat, secretariaat van de vennootschappen, raden van bestuur, wettelijke publicaties enz.), coöperatief leven (de algemene vergaderingen, participatieve groepen, levenslang leren, info enz.), communicatie, studies, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeheer …

b—Het Facility management, m.a.w. alle diensten die nodig zijn voor de goede werking van een onderneming: middelen qua infrastructuur, uitrustingen, beveiliging en de inrichting van de werkplekken. De productie hangt voor haar kosten af van de activiteiten die door de vennoten worden uitgeoefend, want hoe meer de activiteiten groeien, hoe hoger de kosten zijn. De tweede categorie blijft relatief onveranderlijk ten opzichte van de evolutie van de activiteiten.

De gedeelde middelen vertegenwoordigen 16 % van de omzet van de coöperatie. Drie vierde daarvan (of 12 %) wordt aan de productie (of “de tools en diensten voor de activiteiten”) besteed, terwijl de algemene middelen (“de werkingskosten van Smart”) er slechts een vierde (4 %) van uitmaken