Word vennoot van categorie C

Door het volgende formulier in te vullen, toon je zelf of als vertegenwoordiger van je onderneming interesse om vennoot te worden van de coöperatie Smart.

Zodra we je kandidatuur ontvangen hebben, bezorgen we ze aan de leden van de Raad van bestuur van SmartCoop. Als je kandidatuur is goedgekeurd, word je uitgenodigd om coöperatieve aandelen te volstorten (betalen).

Vragen zijn welkom via instances@nullsmart.coop

Je bent:

een rechtspersoon
een natuurlijk persoon

  Formulier voor kandidatuur als rechtspersoon

  * Verplicht

  Taal *

  Wettelijk adres  Wettelijk e-mailadres


  Contactpersoon  Redenen en motivatie
   Formulier voor kandidatuur als natuurlijk persoon

   * Verplicht


   Geslacht *


   Taal *

   Adres   Redenen en motivatie