Gedeelde ruimten, third places: werkruimten

Context

De voorbije jaren heeft onze coöperatie een aanbod ontwikkeld van gedeelde werkruimten om te voldoen aan een toenemende vraag van onze vennoten. Dankzij het gedeelde gebruik van ruimten worden er netwerken gevormd en kunnen de gebruikers goedkopere werkruimten benutten.

Vandaag beheert Smart een tiental gedeelde werkruimten in Frankrijk en België, alleen of in samenwerking met partners. De betrokkenheid van Smart in die partnerlocaties biedt een oplossing voor een drieledige behoefte van de vennoten: beschikken over een werkruimte, de afzondering doorbreken, en ontmoetingen of samenwerkingen bevorderen om de economische activiteit te versterken.

Stand van zaken binnen de groep Smart

Het thema Gedeelde ruimten, third places: werkruimten is een resultaat van de algemene vergadering van 2019, op basis van de volgende vraag: Thuis of in een coworkingruimte werken, een lokaal huren met andere personen hoe kan Smart een antwoord bieden op die behoeften? 

Bovendien merkte Smart op dat de vennoten over de grenzen heen mobiel willen zijn, zowel om te werken als om projecten te ontwikkelen (conferenties, tentoonstellingen, filmvertoningen enz.). Smart werkt dan ook aan een netwerk van third places of partnerlocaties waardoor personen en projecten in heel Europa terechtkunnen.

Doelstellingen van de werkgroep

De werkgroep zal nadenken over de rol van Smart en haar vennoten in de oprichting en het beheer van gedeelde werkruimten. Smart zet zich momenteel op drie verschillende manieren in. De coöperatie ontwerpt en beheert locaties (zoals LaVallée of de Brussels Art Factory (BAF) in Brussel), en draagt bij tot de technische en financiële ondersteuning van locaties die door partners uitgebaat worden. Ten slotte gebruiken en leiden Smart en haar vennoten ook gedeelde ruimten die door derden worden beheerd.

Belangrijkste vragen

De belangrijkste vragen moeten door de werkgroep bepaald worden naarmate de denkoefening evolueert. Bij wijze van inspiratie geven we echter graag enkele suggesties:

  • welk type diensten worden er aangeboden in de gedeelde ruimten waarin Smart betrokken is? Bijvoorbeeld: begeleiding, permanentie voor de gebruikers van Smart, aanwezigheid van een team van adviesverleners, zichtbaarheid voor de projecten van de huurders, activiteiten en programmatie eigen aan de locatie, enz.
  • moet Smart de toegang tot de locaties die ze ontwerpt en beheert enkel tot haar vennoten beperken? Of is het beter om ze open te stellen voor andere gemeenschappen om zo het economische ecosysteem te versterken?
  • welke rol speelt Smart voor de activiteiten in dergelijke locaties? Moet ze een hoofdrol aannemen of het beheer overlaten aan de gemeenschap?
  • wat is het belang van een toegankelijk netwerk van third places voor alle vennoten van Smart in Europa, niet alleen wat betreft de mobiliteit van de werkers, maar ook als distributiekanaal van hun projecten?
  • gedeelde werkruimten (ruimten die door werkers gedeeld worden) of third places (die toegankelijk zijn voor de buurt en de buitenwereld met eigen activiteiten en programma’s) … er bestaan verschillende soorten locaties: welke modellen moet Smart voorstaan in de ontwikkeling en het beheer van een project?

Ik neem deel

Nog vragen?

smartinprogress@nullsmart.coop

Bekijk de uitdagingen en het werk van de andere werkgroepen

> Gendergelijkheid

> Mijn activiteit consolideren