Sociale verkiezingen 2020

Op 19 november 2020 vonden de sociale verkiezingen plaats. De werknemers konden hun vertegenwoordigers binnen de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verkiezen voor een periode van vier jaar.

Er werden binnen Smart 283 werknemers uitgenodigd om te stemmen en 57 % van hen heeft ook effectief deelgenomen aan de stemming.

Dit zijn de resultaten:

De OR en het CPBW

De ondernemingsraad (OR) is een paritair orgaan waarin de werkgever de afgevaardigden van de werknemers informeert en raadpleegt. De raad is een bestuursorgaan met twee partijen: het hoofd van de onderneming en zijn/haar afgevaardigden, en de werknemersafgevaardigden die om de vier jaar verkozen worden door de werknemers van de onderneming. Dat gebeurt op basis van kandidatenlijsten die voorgesteld worden door de organisaties die werknemers vertegenwoordigen.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) heeft tot doel de middelen voor te stellen en toe te passen om het welzijn van de werknemers te bevorderen. Het comité bestaat uit het hoofd van de onderneming (of zijn/haar vertegenwoordigers), afgevaardigden van de directie, personeelsafgevaardigden, de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.

Wie mag stemmen?

  • Alle werknemers van de ondersteunende, vaste teams die minstens sinds 14 februari 2020 een arbeidsovereenkomst bij Smart hebben;
  • De Smart-vennoten/werknemers met een contract van onbepaalde duur of die voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden;
  • Stagiairs en werknemers die in het kader van een beroepsopleiding in de onderneming aan de slag zijn, mogen ook stemmen;
  • Stemmen mag ook als je niet bij een vakbond aangesloten bent;
  • De leden van het directiepersoneel mogen niet stemmen.

Wanneer en hoe?

De verkiezing vond via elektronische stemming plaats op donderdag 19 november.

De kandidaten en hun programma

Voor deze verkiezingen zijn er binnen Smart twee lijsten: het ACV en het ABVV.

Voor de OR, in volgorde van positie op de lijst:

  • ACV (lijst nr. 2): Sophie Van Nuffel, Sophie Delrivière, Hélène Derwa, Christos Gatsis, Sergio Giorgi, Philémon Dushimimana en Layla Bous Hib.
  • ABVV (lijst nr. 3): Damien Noël, Céline Marique, Bernard Moisse, Marcella Militello en Melissa Charlier.

Voor het CPBW, in volgorde van positie op de lijst:

  • ACV (lijst nr. 2): Sophie Delrivière, Philémon Dushimimana, Layla Bous Hib, Christos Gatsis, Sophie Van Nuffel en Hélène Derwa.
  • ABVV (lijst nr. 3): Melissa Charlier, Marcella Militello, Bernard Moisse, Céline Marique en Damien Noël.

 

Lijst nr. 2 – ACV-PULS  (PDF)

       

Vragen kunnen gesteld worden via groupe_dp_CSC@nullsmart.coop

Lijst nr. 3 – BBTK-ABVV (PDF-NL)

 

Vragen kunnen gesteld worden via groupe_dp_fgtb@nullsmart.coop

Wettelijke documenten

Hier vind je alle documenten met betrekking tot de sociale verkiezingen 2020.

Lees ook