Terug naar de lijst met kandidaten

Lapo Bettarini

Man
FR | EN |
Ik leef en werk in Sint-Gillis
Catégorie A

Beroep, activiteit :

Vóór mijn huidige betrekking, t.w. directeur van de (Franstalige) Brusselse Culturele Centra, had ik verschillende andere functies; web architect en beheerder van database, onderzoeker in de astrofysica en leraar, verslaggever over actuele culturele onderwerpen voor verschillende tijdschriften, coördinator van vzw’s.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Goed bestuur, visie op korte, middellange en lange termijn, ervaring in verschillende beroepsgebieden: als zelfstandige, in het onderwijs, als onderzoeker, associatief.
Mijn persoonlijk netwerk is uitgebreid en gevarieerd, en bereid na te denken over de problemen die zich voordoen en zich nog zullen aandienen. Maar eveneens met de wens om te handelen en een solide coöperatief netwerk op te bouwen, in samenwerking met andere dynamische ontwikkelingen in Brussel, in België en op internationaal niveau. Dit alles als reactie van het volk op de bezuinigingspolitiek die onze wil om vooruit te gaan en naar alternatieven te zoeken in de toekomst hebben uitgedaagd .

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

Mijn werk is vooral het samen, op een evenwichtige manier, nadenken over de Brusselse realiteit, en de sociaal-culturele en artistieke dynamiek die daar invloed op heeft, en er op haar beurt weer door wordt beïnvloed, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Die reflecties monden uit in concrete acties en in participatieve en collectieve projecten. Voor mij betekent "het uitvoeren van een project, het teweegbrengen van een verandering". Ook Smart is aan het veranderen en voortrekker aan het worden van een sociaal, cultureel project over werk, waar de artistieke component sterk aanwezig. Smart is nu een coöperatie die haar componenten nodig heeft om zich op een harmonische, duurzame en evenwichtige manier te kunnen ontwikkelen. Bovenal heeft ze haar werknemers nodig, die haar inspireren met hun opmerkingen en hun dagdagelijkse ervaringen. Daaruit kan ze zich ontwikkelen tot een nieuwe kracht, verankerd in de huidige maatschappij, de blik gericht op de toekomst. Ik ben een van die werknemers.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Smart was al een klein universum van werknemers en werkneemsters, eerst vooral uit de artistieke sector, nu uit vrijwel alle beroepssectoren. De betekenis en de toekomst van dit (nieuwe) coöperatieve project zijn gelegen in de capaciteit waarmee ze verbintenissen aangaat, en in het kunnen balanceren tussen twee, momenteel aparte niveaus: het individu en de gemeenschap. Met andere woorden: aan de ene kant, het ter beschikking kunnen stellen en verbeteren van de juiste tools, en, met ieders bijdrage, nieuwe ontwikkelen. En tegelijkertijd aan de andere kant een collectieve, toekomstgerichte aanpak ondersteunen die rekening houdt met de wens van het volk, op sociaal en politiek niveau. De toekomst van Smart berust op de integratie van alle betrokken partijen die, op gelijke basis, deelnemen aan beslissingen: dan is elk doel bereikbaar.