Terug naar de lijst met kandidaten

Marie-Françoise Wirix

Vrouw
wim@smart.coop
025421066
FR | NL |
Ik woon en werk in Brussel.
Categorie BBeroep, activiteit :

In 2008 ben ik begonnen met werken voor Smart voor het aanvragen van leasings en financiêle diensten voor de leden. Dit werk is nog in volle bloei. Ik behandel verschillende administratieve en financiële aanvragen van de groep, ik beheer de kas en ik sta de administratieve en financiële directeur bij.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Mijn deelname aan het goede functioneren van de Raad Van Bestuur bestaat in:
- mijn kennis van het intern functioneren, van de sterktes en zwakheden van de structuur;
- mijn frequente contacten die ik met de vennoten onderhoud (leden en soms klanten);
- mijn sterke motivatie om actief bij te dragen aan het opzetten en het ontwikkelen van een ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en overleg die toestaat om aan de ene kant te luisteren naar de vennoten en aan de andere kant een constructieve dialoog op te zetten met de belangrijke spelers met verschillende achtergrond hebben maar me ook vertrouwd zijn.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

Ik heb in 2008 besloten om mijn job die me voldoening gaf te verlaten omdat ik op dat moment al geloofde in het Smart-project.
Ik wil graag verder gaan in deze richting door het nemen van mijn verantwoordelijkheid en me te engageren voor de ontwikkeling van de structuur, mede door het begeleiden van de schaalvergroting.
De verplichtingen en taken van de raad van bestuur en de beslissingen die daar worden genomen zijn van groot belang voor het juiste functioneren van de onderneming en de ontwikkeling.
Ik ken enkele uitdagingen en werkpunten en ben van plan deze voor te leggen op de Raad Van Bestuur en aan de vennoten.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Ik vertrek van de gedeelde waarneming dat de hedendaagse werkrelatie in volle ontwikkeling is en soms chaotisch verloopt. Binnen dit universum heeft Smart een tool ontwikkeld die beantwoordt aan de realiteit en bijdraagt aan het structureren van de loopbaan die dikwijls complex, kwetsbaar en soms beide op hetzelfde moment is.
Mijn visie is er één van een Smart dat capabel blijft om de pioniersrol te vervullen door het ontwikkelen van tools die de autonome werkers ondersteunen. Het is ook deze van een structuur die in staat is om met andere organisaties te overleggen over de Belgische sociale zekerheid en deze in al de andere landen waar Smart zich vestigt, hierbij ook de politieke instellingen inbegrepen (Staat, vakbonden, basisondernemingen) en dit alles binnen een sfeer van vragen en delen. Zo kan Smart de sociale ambitie verder ontwikkelen en de bescherming van werknemers met tijdelijke contracten verbeteren binnen een kader waarin iedereen zijn plaats heeft rekening houdende met de eigen ambitie en mogelijkheden.