Terug naar de lijst met kandidaten

Marielle Demilie

Vrouw
FR | NL | EN |
Brussel
Categorie A

Beroep, activiteit :

Als coach en consultant, begeleid ik groepen om beter te functioneren en samen te slagen, ik help hen hun bestaansreden, hun missies en hun werking te definiëren en er zin aan te geven. Ik begeleid hen bij hun transitie door beroep te doen op methodes voor collectieve intelligentie.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Het team van de nieuwe RvB dynamiseren, met elk lid op zijn rechtmatige plaats, een gemeenschappelijke visie voor de bestuurders en de directie uitwerken, en daarbij de statuten en het huishoudelijk reglement naleven: dat is een belangrijke, maar niet altijd even eenvoudige taak!
Ik heb de RvB van Smart ook mijn ervaring te bieden:
- 5 jaar als lid van de RvB van Pro Velo vzw (de fietsersvereniging). 18 maanden geleden werd ik tot voorzitster van de RvB verkozen die op dat ogenblik bijna volledig vernieuwd werd.
- Facilitering en collectieve intelligentie die in lijn liggen met de werking van Smart
- Creëren en uitbouwen van partnerships
- 20 jaar ervaring in de privésector, van KMO’s tot Belgische multinationals, en met een groot netwerk in verschillende sectoren en in het buitenland
- De capaciteit om een strategische langetermijnvisie te ontwikkelen, maar ondertussen ook de kortetermijnbelangen niet uit het oog te verliezen

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

De arbeidswereld opnieuw uittekenen: als dat geen motiverend project is voor deze soms, veel te snel evoluerende wereld.
Ik stel mij kandidaat voor de RvB omdat:
- ik mijn concrete ervaring in de RvB van een grote vereniging ten dienste van de RvB van Smart wil stellen,
- ik wil bijdragen aan sterkere partnerships tussen de coöperanten en andere organisaties in België en het buitenland,
- ik een dynamiek wil creëren tussen de leden van de RvB, de directie en de coöperatieve,
- ik de ambassadeur van dit schitterende project wil zijn, zowel op maatschappelijk niveau als wat voor de mogelijkheden die het opent voor alle coöperanten,
- ik wil de RvB van Smart begeleiden om een gezonde groei aan te houden. De omvorming naar een coöperatieve heb ik van dichtbij gevolgd en dat versterkt in mijn ogen de pertinentie van dit project.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Smart is voor mij een echte Zingever.
JIk wil dat Smart zijn vleugels nog meer zou uitspreiden en zijn rol als hefboom voor maatschappelijke veranderingen nog neer zou gebruiken:
- De tools en diensten aan zoveel mogelijk mensen aanbieden: in België zijn er nog veel te veel mensen die Smart niet kennen, mensen die buiten de grote steden wonen, privéondernemingen, mensen van boven de 40 jaar, voormalige werknemers...
- Versterken van de partnershipsmet andere verenigingen en organisaties in België, Europa en daarbuiten. Het model van Smart is erg zinvol in landen waar een groot deel van de bevolking in de informele economie en dus zonder sociale bescherming werkt.
- Actief deelnemen aan de politieke dialoog over de toekomst van de arbeidswereld om onze ambitie dat we deze willen wijzigen luid en duidelijk te verkondigen.