Terug naar de lijst met kandidaten

Sandrino Graceffa (Smart)

Man
sgr@smart.coop
+32 2 542 19 63
FR | IT |
Brussel, België
Categorie B
Smart
Emile Feronstraat 70 - 1060 Sint-Gillis
Privé Stichting

Beroep, activiteit :

Ik ben afgevaardigd bestuurder van Smart en dus verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de verschillende entiteiten binnen Smart.
Ik sta garant voor de uitvoering van het strategisch plan Smart 2020 dat voortkwam uit het participatieve proces Smart In Progress.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Het is moeilijk om mezelf in de toekomstige Raad van Bestuur van de Smart- coöperatie in een andere rol te zien dan die van afgevaardigd bestuurder van de groep Smart, een rol die ik al drie jaren bekleed. Bovenop mijn ervaring als directeur van de sociale onderneming, wil ik vooral mijn enthousiasme delen voor een sociale transformatie die de situatie van de steeds groter wordende groep autonome werkers gevoelig kan verbeteren.
Ik geloof in de kracht van het collectief en ik hou ervan in team te werken. Ik ben ervan overtuigd dat de verschillende profielen en persoonlijkheden die in de nieuwe Raad van bestuur aanwezig zullen zijn, de ambitie van Smart zullen helpen te verwezenlijken.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

Bij mijn aankomst in 2014 was mijn eerste bezorgdheid de onafhankelijk van het project te bewaren en een aantal beleidswijzigingen door te voeren. Mijn tweede prioriteit was het lanceren van een nieuwe dynamiek om alle stakeholders te betrekken (leden, personeel, klanten, leveranciers, partners, …) bij het herdenken van het project (Smart In Progress) enerzijds, en het uitvoeren ervan (Smart 2020) anderzijds.
Als oprichter ben ik ben al lid van de Raad van bestuur van SMartCoop. Maar ik vind het belangrijk om het democratisch proces zijn werk te laten doen en mijn kandidatuur voor te leggen aan alle vennoten. Ik heb heel wat ervaring met het leiden en animeren van coöperatieve organisaties en meer bepaald van een Raad van bestuur. Elk lid moet zijn persoonlijke belangen kunnen verwezenlijken en zich tegelijkertijd inzetten voor het gemeenschappelijk doel.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Smart staat voor een nieuwe relatie met werk en de productiewijzen, en vertrekt vanuit een waardensysteem dat ingaat tegen het pure persoonlijk winstbejag.
Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de mensen hoopt voldoening uit hun beroep te halen en niet alleen werkt voor het loon. Velen willen werk niet langer ondergaan of verdragen, maar wensen actie te ondernemen en de omstandigheden te creëren voor een waardige, mooie en passionerende job.
SMart moet creatief, inventief en baanbrekend blijven. De coöperatie moet een kader bieden om te experimenteren met de noodzakelijke alternatieve economische, sociale en culturele productiewijzen.
In mijn boek « Refaire le monde du travail…une alternative à l’ubérisation de l’économie » (Het werk van de toekomst… Een alternatief voor de uberisatie van de economie) gepubliceerd eind 2016, tracht ik niet alleen een toekomstvisie voor de evolutie van het werk en de economie toe te lichten, maar onderlijn ik hoe belangrijk het is om de ervaringen van open arbeidscoöperaties voort te zetten.