Terug naar de lijst met kandidaten

Sarah Gommers

Vrouw
FR | NL | DE | EN |
Eeklo en Gent
Categorie A

Beroep, activiteit :

Ik heb twee activiteiten: de eerste is Wallaas, waar ik het onderhoud en de veiligheid verzorg voor een 50-tal websites. De tweede activiteit heet Upnext waar ik, samen met collega's, webapps maak op maat van de klant.
Ik ben dus een nerd die graag omgaat met codes om daarmee iets bruikbaars te maken voor de gebruiker. Ik hou van het contact met de gebruiker en probeer vooral te luisteren. Ik noem dit het wenslijstje, een lijstje dat ik afcheck met de gebruiker. Zo groeien we dichter naar elkaar toe en wordt de kloof van IT met de realiteit steeds kleiner. Het vertalen van moeilijke begrippen in eenvoudige taal is mijn geliefde activiteit.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Ik ben 8 jaar lang gastdocent geweest aan de Vlerick School voor Management met als vak: 'Strategisch beleid voor KMO's. Daarnaast was ik huisconsulente van de Koning Boudewijnstichting, eveneens om mee vorm te geven aan het beleid rond KMO's. Ik heb drie bedrijven geleid, de laatste was een machinefabrikant met Europese netwerken en verkoop.
Mijn liefde voor het programmeren is er steeds geweest maar de laatste vijf jaar is het mijn passie. We kunnen nu zoveel meer doen met informatica dan zeg maar 20 jaar geleden. Het feit dat ik bij de eerste programmeurs was in het prille DOS-tijdperk en dat ik al die evoluties heb meegemaakt, geven mij een voorsprong op mensen met een puur theoretische achtergrond.
Mijn liefde voor het woord maakt dat ik al vele jaren journalist ben en dit vooral doe voor bedrijven die inhoud willen geven aan hun website en hun communicatie. Rondlopen met de micro en de videocamera is één van de aangename kanten aan het vak. Hoe dieper ik kan graven in een verhaal, hoe liever ik het doe.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

Door de aanpassing van de structuur voel ik me nog beter thuis bij Smart. Maar ik denk dat de hele organisatie een bijsturing nodig heeft op het vlak van strategie en visie. Als vennoot weten we daar bijna niets over, toch niet in detail. Ik heb nu een respectabele leeftijd van 57 jaar en kan heel wat ervaring in de weegschaal leggen. Ervaring op het gebied van marketing, strategie en samenwerkingsvormen. Ik geloof in een langetermijnproject dat Smart wil uitwerken. Ik ben er mij van bewust dat dit niet zozeer voor mijn eigen voordeel zal zijn, maar wil door in overleg te gaan, de toekomst van zo vele jonge mensen mee vorm geven.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Ik zou de interne connecties willen zien verbeteren. De communicatie zou via een platform moeten kunnen verlopen. Agora, maar dan beter en meer gebaseerd op de noden van de vennoten. Zodat we Smart niet alleen zien als een administratieve dienst maar ook als een coöperatieve van mensen die elkaar kennen en helpen. Ik geloof in het collectieve gebeuren. Zeker als mensen elkaar vinden in aanvullende sterkten. Ik denk dat er heel wat kleine pools kunnen ontstaan als vennoten van Smart elkaar beter kunnen vinden. Het zou de top zijn als die pools zich als groep kunnen aanbieden aan bedrijven zodat de klant maar op één plaats moet kijken om zijn tijdelijke en soms specifieke vragen opgelost te zien.