Vennoot van categorie B

Je werkt als vaste medewerker bij Smart

Maak je deel uit van het team van vaste medewerkers van de coöperatie? Draag je het werk op het terrein en het project Smart een warm hart toe? Geloof je in haar maatschappelijk nut in een beroepswereld in volle verandering en haar engagement ten opzichte van haar partners? Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het project en de professionele activiteit van tienduizenden loontrekkende ondernemers die deel uitmaken van de coöperatie? Versterk dan je relatie met Smart en teken in op aandelen van de coöperatie! 

Wat houdt het in om vennoot te worden?

Als vennoot: 

  • bezit je coöperatieve aandelen van de onderneming. Zo draag je bij tot de financiële autonomie die nodig is voor het voortbestaan van de gedeelde onderneming, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het dekken van meer (gedeelde) risico’s 
  • heb je stemrecht tijdens de algemene vergadering van de coöperatie (strategie, geconsolideerde rekeningen enz.) 
  • kan je mee bepalen wie er in de Raad van bestuur of een ander overlegorgaan zetelt, of je zelf kandidaat stellen 
  • kan je deelnemen aan het leven van de coöperatie en in dat geval ook de diensten van Smart gebruiken voor je andere activiteiten 
  • aanvaard je onze statuten 

Wat verstaan we onder vaste medewerker?

Categorie B omvat de leden van de teams van vaste medewerkers die ervoor gekozen hebben om lid te worden van de vennootschap. De teams van vaste medewerkers zijn alle werknemers van de groep Smart die aangeworven werden in het kader van een contract van onbepaalde duur en met hun werk de loontrekkende ondernemersondersteunen. Hun loon wordt niet grotendeels gefinancierd door de opbrengsten van een economische activiteit, ontwikkeld via de Smart-tools, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Hoe word je vennoot?

Dat is heel eenvoudig. Als vast personeelslid:

1. Je stuurt een mail naar instances@nullsmart.coop met de melding dat je vennoot wil worden. Op dit moment hoef je nog geen persoonlijke gegevens door te geven, maar je mag natuurlijk altijd meegeven waarom je vennoot wil worden.

2. Als je nog geen ledenfiche hebt, volg je deze link om je in te schrijven als lid en stuur je de ingevulde fiche door naar het adres teamadmin@nullsmart.coop om je inschrijving te laten goedkeuren.

Vervolledig je dossier door:

  •  de fiche met je gegevens te ondertekenen
  • ons een recto-versokopie van je identiteitskaart te bezorgen
  • ons een kopie van je bankkaart te bezorgen of een ander document dat je RIB duidelijk leesbaar vermeldt!

Als je al een ledenfiche hebt in SAM maar je persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, vul je de fiche in om je persoonlijke gegevens te wijzigen en bezorg je ze aan TeamAdmin.

Je vindt de fiche op je Smart-account in “Mijn persoonlijke gegevens” > “Mijn persoonlijke gegevens wijzigen” > klik op “Bevestigen” om de wijzigingen te bevestigen > druk de fiche af, onderteken ze en stuur ze naar teamadmin@nullsmart.coop

3. Je ontvangt vervolgens een mail met een link naar het betalingsplatform (Hipay).

Het team Vie des Sociétés geeft je de nodige informatie over de praktische, financiële modaliteiten en over de versterking van je engagement als vennoot.

Het aantal coöperatieve aandelen dat je moet volstorten, is gelijk aan minstens één aandeel van 30 euro per jaar met een arbeidsovereenkomst. Je kan zoveel aandelen volstorten als je wil.

Het eerste aandeel moet je bij je inschrijving in het eerste jaar volstorten. De volgende jaren moet dat telkens in januari gebeuren. Eventuele ander aandelen mag je in de loop van het jaar volstorten.

Vragen?