Vennoot van categorie B

Je werkt als vaste medewerker bij Smart

Maak je deel uit van het team van vaste medewerkers van de coöperatie? Draag je het werk op het terrein en het project Smart een warm hart toe? Geloof je in haar maatschappelijk nut in een beroepswereld in volle verandering en haar engagement ten opzichte van haar partners? Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het project en de professionele activiteit van tienduizenden loontrekkende ondernemers die deel uitmaken van de coöperatie? Versterk dan je relatie met Smart en teken in op aandelen van de coöperatie! 

Wat houdt het in om vennoot te worden? 

Als vennoot: 

  • bezit je coöperatieve aandelen van de onderneming. Zo draag je bij tot de financiële autonomie die nodig is voor het voortbestaan van de gedeelde onderneming, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het dekken van meer (gedeelde) risico’s 
  • heb je stemrecht tijdens de algemene vergadering van de coöperatie (strategie, geconsolideerde rekeningen enz.) 
  • kan je mee bepalen wie er in de Raad van bestuur of een ander overlegorgaan zetelt, of je zelf kandidaat stellen 
  • kan je deelnemen aan het leven van de coöperatie en in dat geval ook de diensten van Smart gebruiken voor je andere activiteiten 
  • aanvaard je onze statuten 

Wat verstaan we onder vaste medewerker? 

Categorie B omvat de leden van de teams van vaste medewerkers die ervoor gekozen hebben om lid te worden van de vennootschap. De teams van vaste medewerkers zijn alle werknemers van de groep Smart die aangeworven werden in het kader van een contract van onbepaalde duur en met hun werk de loontrekkende ondernemersondersteunen. Hun loon wordt niet grotendeels gefinancierd door de opbrengsten van een economische activiteit, ontwikkeld via de Smart-tools, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Hoe word je vennoot? 

Dat is heel eenvoudig. Leden van de teams van vaste medewerkers kunnen hun intentie laten blijken door een mailtje te sturen naar smartinprogress@nullsmart.coop, en daarbij de praktische en financiële modaliteiten bespreken van de versterking van hun engagement als vennoot. 

Vragen? Eén adres: instances@nullsmart.coop