De coöperatie Smart

Smart is er voor en door haar vennoten.

Maar wat houdt dat in, vennoot worden en zijn?

Go toVennoot worden: hoe doe ik dat?

 

Opdat jullie de belangrijkste actoren zouden zijn voor de evolutie van jullie gedeelde onderneming en om een echte bedrijfsdemocratie in het leven te roepen, organiseert Smart het hele jaar door reflectie- en uitwisselingsmomenten.

Zet je nu in voor de belangrijke evenementen van het coöperatief leven binnen Smart.

Go toNeem deel:

 

Smart is een coöperatie waarvan de vennoten een raad van bestuur verkiezen. De raad van bestuur werd in 2017 verkozen om de strategische doelstellingen van de gedeelde onderneming en de uitwerking ervan te bepalen.

Go toLees hier meer over de RvB 2017-2021

 

Heb je nog vragen over de coöperatie?

Go toLees Smart in Progress. Coöperatief werken

Go to Contacteer smartinprogress@nullsmart.coop