Gewone en buitengewone algemene vergadering 2020

Agenda en resultaten van de stemming

SmartCoop – Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk

Gemengde algemene vergadering van 23 juni 2020  

Maxime Dechesne en Françoise Kemajou – De te stemmen resoluties (Ondertitels beschikbaar in het Nederlands)

Volledige tekst van de resoluties

Gewone algemene vergadering

Het aantal personen die gestemd hebben: 738

1. Benoeming van het kabinet van bedrijfsrevisoren Punt ter beslissing

RESULTATEN

 • Ik stem voor: 68%
 • Ik stem tegen:  6%
 • Ik onthoud me: 26% 

Document: Présentatie van het kabinet van bedrijfsrevisoren (in het Frans)

2. Goedkeuring van de rekeningen en verslagen (jaarverslag, maatschappelijk doel, bedrijfsrevisor) van het boekjaar 2019 en kwijting van de bestuurders van hun beheermandaat) Punt ter beslissing

RESULTATEN

 • Ik stem voor: 72%
 • Ik stem tegen:  5%
 • Ik onthoud me: 23% 

Video : Thomas Blondeel – Cijfers van 2019

Documenten:

3. Beslissingen aangaande de toewijzing van het resultaat 2019 – Punt ter beslissing

De vennoten hebben akte genomen van de toewijzing van het resultaat aan de ondeelbare reserves.

4. Status van de vennootschap en het maatschappelijk kapitaal – Punt ter beslissing

Akte nemen van de samenstelling van de vennootschap (categorieën van vennoten, aantal aandelen, stemgerechtigden…), het bedrag van het kapitaal van de vennootschap en de waarde van het aandeel op 31/12/2019.

RESULTATEN

De kiezers nemen akte van de samenstelling van de vennootschap, de staat van het maatschappelijk kapitaal en de waarde van het aandeel.

5. Terugblik op het jaar van de raad van bestuur – Punt ter informatie

Voorstelling van de hoogtepunten van het jaar voor de Raad van bestuur.

6. Verkiezing van een nieuw bestuurslid – Punt ter beslissing

RESULTATEN

 • Ik stem voor: 76%
 • Ik stem tegen:  6%
 • Ik onthoud me: 18% 

De vergadering van vennoten wordt opgeroepen om een nieuw bestuurslid te verkiezen, in de persoon van Anne-Laure Desgris, momenteel mede-afgevaardigd bestuurder van Smart Coop, om zich aan de zijde van de verkozen bestuursleden bij de raad van bestuur te voegen.

Video van Anne-Laure Desgris (met Nederlandse ondertiteling)

7. Verslag van het ethisch comité – Punt ter informatie

Voorstelling van het verslag van het comité.

Document: Het verslag van het comité (in het Frans)

8. Smart in Progress

Follow-up van de aanbevelingen 2019-2020 – Punt ter informatie
Documenten: Aanbevelingen 2019-2020

Goedkeuring van de nieuwe thema’s voor 2020-2021 – Punt ter beslissing

Voorstelling van de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd voor SIP 2020-2021.

 • Nieuwe vooruitzichten na de gezondheidscrisis: 1364 punten
 • Hebben de loontrekkenden van het gemutualiseerde (vaste) team een specifieke plek: 889 punten
 • Begeleiding: 772 punten
 • Het politieke project: 689 punten

Document: Voorstelling van nieuwe thema’s 2020-2021

Video: Maxime Dechesne en Anne-Laure Desgris – Smart in Progress (Ondertitels beschikbaar in het Nederlands)

9. Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten

RESULTATEN

 • Ik stem voor: 71%
 • Ik stem tegen:  5%
 • Ik onthoud me: 24% 

Buitengewone algemene vergadering 

1. Goedkeuring van de nieuwe statuten van SmartCoop – Punt ter beslissing

RESULTATEN

 • Ik stem voor: 76%
 • Ik stem tegen:  5%
 • Ik onthoud me: 19% 

Document

2. Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten – Punt ter beslissing

RESULTATEN

 • Ik stem voor: 70%
 • Ik stem tegen:  4%
 • Ik onthoud me: 26% 

Vragen? letscoop@nullsmart.coop

#Letscoop2020