Anne-Laure Desgris

Anne-Laure Desgris
Categorie : Catégorie B – Externe partner

Brussel / Rennes

Je beroep, je activiteit:

Met het vertrouwen van de raden van bestuur van de groep Smart heb ik met Maxime Dechesne het afgevaardigd bestuur van de groep Smart in België en Frankrijk overgenomen. Ik bekleed dus de volgende mandaten: voorzitster algemene directie van SmartFr, algemeen afgevaardigd bestuur van GrandsEnsemble en medeafgevaardigd bestuur van Smart België.

Wat kan je het project van Smart bijbrengen? Welke competenties en ervaringen wil je aanreiken binnen de raad van bestuur?

Ik ben al sinds 2007 bij de coöperatieve beweging betrokken en heb verschillende mandaten (netwerk, bestuurslid en algemeen codirectrice) en functies bekleed in coöperaties, zoals de ondernemerscoöperatie Oxalis (begeleiding, ontwikkeling, animatie van het coöperatief leven, partners, coöperatieve sociale dialoog). In september 2018 voegde ik me bij de groep Smart en het Brusselse team. Ik ging er eerst aan de slag binnen de directie coöperatief leven en maak sinds oktober 2019 deel uit van het afgevaardigd bestuur. De gedeelde onderneming en samenwerking zijn krachtige katalysatoren waaraan ik binnen de raden van bestuur wil blijven bijdragen.

Waarom stel je je kandidaat voor de raad van bestuur?

Ik wil kunnen deelnemen aan de uitwerking van richtsnoeren en beslissingen die mee onder mijn verantwoordelijkheid zullen worden toegepast. Bovendien wil ik een mandaat uitoefenen in verband met de verantwoordelijkheden die me zijn toevertrouwd en waarvoor ik rekenschap moet afleggen aan de raden van bestuur en de vergadering van vennoten. En ten slotte wil ik mee de transnationale ambitie van het project Smart waarmaken.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Het Smart-project is gericht op de werkers en de creatie van sociale en economische waarden voor de beste sociale zekerheid. Het steunt op een ongezien niveau van mutualisering binnen de coöperatieve beweging: het grote aantal leden en de Europese dimensie, de zoektocht naar autonomie terwijl je toch je hele leven over effectieve rechten beschikt. Het proces Smart in Progress ondersteunt die constante zoektocht naar economische democratie. Het zal dan ook een onmiskenbare steun zijn in de uitdagingen wat betreft het sociaal en economisch evenwicht waar we de volgende jaren mee geconfronteerd zullen worden en die de volgende strategie van de groep zullen aanvullen.