Gewone algemene vergadering 2021

SmartCoop – Coöperatieve vennootschap erkend sociale onderneming

Ontdek hieronder de agenda, de punten waarover gestemd wordt en de resultaten.

De volledige tekst van de resoluties op het stemplatform

De resultaten (752 kiezers)

Gewone algemene vergadering – Agenda

1. Goedkeuring van de verslagen en rekeningen van het boekjaar 2020 – Punt ter goedkeuring

Analyse van de rekeningen 2020, het jaarverslag, en het verslag van de bedrijfsrevisor, om ze goed te keuren en de bestuursleden kwijting te geven van hun beheermandaat.

 

2. Beslissingen aangaande de toewijzing van het resultaat – Punt ter goedkeuring

De statuten van de coöperatie voorzien in de niet-distributie van de resultaten en hun toewijzing aan de ondeelbare reserves.

 

3. Presentatie van het revisierapport – Punt ter goedkeuring

4. Presentatie van het Bijzonder verslag over de verwezenlijking van een ‘positieve maatschappelijke impact’ – Punt ter informatie

 

5. Vennootschapsregister en maatschappelijk kapitaal – Punt ter goedkeuring

De samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht …), van het maatschappelijk kapitaal en van de waarde van het aandeel op 31/12/2020.

 

6. Terugblik op het jaar en het mandaat van de Raad van bestuur – Punt ter informatie

Presentatie van de hoogtepunten van de Raad van bestuur.

 

7. Goedkeuring van het strategisch plan 2025 – Punt ter goedkeuring

Er werd een strategisch plan opgesteld om actieprincipes en pistes uit te tekenen voor de toepassing ervan. Dit plan is het resultaat van een collectieve uitwerking. Na input van het proces Smart in Progress, het afgevaardigd bestuur en de Raden van bestuur werd het plan besproken, herwerkt en aangepast. Daarna werd het door die laatste goedgekeurd. Dit document moet de grote actielijnen uittekenen waar de hele Smart-gemeenschap de komende vijf jaar op zal kunnen steunen.

 

8. Verkiezing Raad van bestuur – Punt ter goedkeuring

Na een mandaat van vier jaar wordt de Raad van bestuur van de coöperatie in overeenstemming met de statuten vernieuwd.

 

9. Smart in Progress: voorstelling van het proces voor het komende jaar – Punt ter goedkeuring

We zullen 2021-2022 te baat nemen om het proces te evalueren, kenbaar te maken wat er van de 200 aanbevelingen geworden is en de vennoten de kans te geven projecten uit te proberen.

 

10. Presentatie van het jaarverslag van het ethisch comité – Punt ter informatie

Presentatie van het jaarverslag van het ethisch comité, een raadgevend orgaan dat voor de hele Smart-groep is opgericht en erover waakt dat de praktijken van de coöperatie overeenstemt met de waarden die ze uitdraagt.

 

11. Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten – Punt ter goedkeuring

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

 

Vragen? letscoop@nullsmart.coop

 

#Letscoop2021