Vennoot van categorie A

Je gebruikt de diensten van Smart om je economische activiteit te ontwikkelen

Wat houdt het in om vennoot te worden van Smart? 

Als vennoot: 

  • bezit je coöperatieve aandelen van de onderneming. Zo draag je bij tot de financiële autonomie die nodig is voor het voortbestaan van de gedeelde onderneming, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het dekken van meer (gedeelde) risicos 

Hoe word je vennoot? 

Door je te engageren om in te tekenen op een (of meerdere) coöperatieve aandelen via het formulier van toetreding. Dan nog betalen en… klaar!Een coöperatief aandeel kost €30, maar je mag uiteraard intekenen op meerdere aandelen. 

Hoe werkt het precies? 

Zodra je ingelogd bent op je persoonlijke account zie je een pop-upvenster waarin je uitgenodigd wordt om in te tekenen op een aandeel. Dat kan op twee manieren: 

  • via een online betalingsinterface 
  • via een overschrijving op het rekeningnummer van de coöperatie, 10 dagen nadat je hebt toegezegd om vennoot te worden 

Je bent effectief vennoot vanaf het moment dat we de betaling hebben ontvangen. 

Is het verplicht om vennoot te worden? 

Sinds 1 maart 2017 moet je vennoot zijn om onze facturatietools te kunnen gebruiken en om een nieuwe Activiteit te beheren. Dat geldt bv. ook voor een financieringsovereenkomst, een concessie van rechten of een budgetoverdracht. 

  • Beheer je een Smart Activiteit? Als je nog geen vennoot bent, zal het inbrengen van nieuw budget in je Activiteit (via facturen, auteursrechten, overdracht van budget of subsidies) onmogelijk zijn. Je kan het beschikbare budget in je Activiteit blijven gebruiken (via een contract, onkostennota of concessie van rechten) maar om nieuw geld in te brengen in de Activiteit, moet je dus vennoot worden. De deelnemers en gelegenheidsmedewerkers van een Activiteit zijn daartoe momenteel niet verplicht. 
  • Beheer je geen Activiteit? Je zal nog drie opdrachten kunnen aangeven in het systeem. Daarna moet je vennoot worden en intekenen op een jaarlijks aandeel om verder gebruik te maken van onze diensten. 

Vragen?

Met vragen over het leven in de coöperatie kan je terecht bij smartinprogress@nullsmart.coop 

Met vragen over de intekening op aandelen kan je terecht bij instances@nullsmart.coop