Yoann Janssens
Man
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Bruxelles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik ben al vaak benaderd om bestuurslid te worden, en deze keer leek het me echt zinvol.

Ik zorgde voor de algemene en internationale logistiek voor het Zinneke, waarbij samenwerking tussen de betrokken partijen essentieel was.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben boeker en manager van artiesten, overwegend actief in elektronische muziek.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik heb een zeer goede kennis van de administratieve realiteit en van de bureaucratische rompslomp die artiesten moeten doorlopen om hun beroep te kunnen uitoefenen, ongeacht of dat via het kunstenaarsstatuut gebeurt.

Ik sta in contact met veel artiesten van diverse pluimage die de Smart-tool gebruiken. Ik heb dus een goed beeld gekregen van hoe kunstenaars de tool gebruiken, wat hun noden zijn en wat ze ervan bekritiseren. Zo kan ik de RvB ideeën aanreiken over het werkelijke gebruik van de leden. Door mijn opleiding als informaticus heb ik een zeer goede kennis van wat informaticatools kunnen toevoegen en vereenvoudigen in het dagelijkse leven.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Ik geloof rotsvast in het Smart-project en de impact die Smart kan hebben op het dagelijks leven van de leden. Ik wil het Smart-project verdedigen en tegelijk de realiteit van het terrein naar de RvB brengen.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Dat Smart efficiënte informaticatools heeft die het werk van iedereen vereenvoudigen. Iedereen moet toegang hebben tot technologie en niemand mag achterblijven.

Ik stel me een Smart voor met nauwere samenwerkingsverbanden met de Europese kantoren om zo veel mogelijk leden in staat te stellen over de grenzen heen te werken zonder te worden gehinderd door administratieve beslommeringen.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten