Yan Pierre le Luyer
Man
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Bruxelles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

“De beroepswereld veranderen”, wat een geweldig project! Door lid te worden van een coöperatie met die missie, die daartoe innoverende oplossingen voorstelt, kreeg ik zin om zelf actief deel te nemen aan haar werking om alle facetten en krachten ervan te ontdekken.

In het achterhoofd daarmee heb ik in 2017 deelgenomen aan de workshop “Vertegenwoordiging” van Smart in Progress. Ik test ook met plezier nieuwe diensten, woon jaarlijks de algemene vergadering bij, maak gebruik van mijn stemrecht en laat nooit na om de coöperatie te helpen promoten wanneer daarom wordt gevraagd.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Als regisseur en uitvoerend producent ben ik altijd actief geweest in de evenementen-, film- en televisiesectoren.

Ik ben een creatieve ondernemer en heb mijn eerste bedrijf opgericht in 1989. De ontmoeting met Smart in 2014 bracht veel antwoorden op mijn zoektocht naar vereenvoudiging in het administratieve en sociale beheer van een kleine onderneming, en dat ten voordele van mijn bedrijf en mijn klanten.

Me aansluiten bij Smart was zonder twijfel een van mijn beste beslissingen qua beheer van mijn onderneming!

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Luisteren zonder vooroordeel, ervaringen uitwisselen, analyseren, begrijpen, dat is de rode draad van mijn dagelijks leven. Ik doe veel liever voorstellen dan kritiek te geven. Vriendelijkheid, eerlijkheid, integriteit en loyaliteit zijn waarden die ik tracht te respecteren.

Duidelijk iets uitleggen en mensen proberen te overtuigen, lijken mij de voornaamste kwaliteiten van een vertegenwoordiger die wil verenigen, zowel rond de ontwikkelingsprojecten als rond de meer complexe vraagstukken van het leven van een onderneming die aan de Raad van bestuur worden voorgelegd.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Smart heeft mijn beroepsactiviteit in positieve zin veranderd.

Door me te engageren voor een termijn van vier jaar in de Raad van bestuur van onze coöperatie wil ik, namens elk van haar vennoten, bijdragen aan collegiale beleidsbeslissingen die gericht zijn op:

– een beter begrip van onze diensten, de goedkeuring en de tevredenheidsgraad van alle vennoten;

– de ondersteuning en het vereenvoudigen van de werkzaamheden van de teams van vaste medewerkers en hun zakelijke uitwisselingen met de vennoten;

– het vergroten van de bekendheid van ons Europees gedeelde ondernemingsmodel bij opdrachtgevers, sociale partners en instellingen.

Ten slotte wil ik me inzetten voor alle individuele belangen, verenigd in een gemeenschappelijk project van algemeen belang. Ik stel me dan ook met veel enthousiasme kandidaat!

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Aan het eind van deze vier jaar zou ik graag nog meer enthousiasme zien in het betoog van onze vennoten wanneer ze het hebben over onze gedeelde onderneming. We zijn immers allemaal ambassadeurs!

Ik zou graag zien dat de coöperatieve en gedeelde dynamiek wordt erkend en dat Smart als voorbeeld wordt gesteld, meer nog dan vandaag.

Ik zou willen dat de instellingen en de sociale partners onze coöperatie als vanzelfsprekend uitnodigen aan de rondetafelgesprekken waar wordt uitgestippeld welke richting de beroepswereld uitgaat. Dat ze ons model erkennen als een essentieel alternatief dat beantwoordt aan de verwachtingen en behoeften van bepaalde werkers, creatieve freelancers of ondernemers, of simpelweg op bepaalde momenten tijdens een professionele loopbaan.

Samen zullen we daarin slagen. Daar ben ik van overtuigd!


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten