Samuel Desguin
Man
Categorie C: Extern partner, klant, opdrachtgever
Entiteit: UCLouvain - Saint-Louis Bruxelles
Saint-Gilles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik heb ervaring als onderzoeker binnen Smart waardoor ik bepaalde aspecten van de structuur van binnenuit goed heb leren kennen: gegevensanalyse, strategische vergaderingen of interviews met adviesverleners of leden.
Daarnaast heb ik ervaring met het bestuur van verschillende vzw’s in verband met studenten- en jongerenbewegingen. Ik ben dus vertrouwd met de verwachtingen die aan een bestuursmandaat verbonden zijn.
Dankzij mijn beroepsactiviteit als consultant adviseer ik ten slotte regelmatig bestuursleden over strategische kwesties. Ik ben het dus gewend om deel te nemen aan de besluitvorming over globale en politieke kwesties die eigen is aan een Raad van bestuur.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik doctoreer als onderzoeker in de economie en in management aan de UCLouvain – Université Saint-Louis Bruxelles, en ik neem met andere onderzoekers deel aan onderzoek over werk en democratie, met name in coöperaties van freelance werkers. Ik ben assistent voor verschillende cursussen in boekhouding, management en financiën.

Ik ben ook stichtend vennoot van LemonSide, een communicatie- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in duurzame en ethische projecten en dat als Activiteit via Smart werkt. In die hoedanigheid coördineer ik regelmatig adviesopdrachten voor diverse coöperaties en vzw’s.

Ten slotte geef ik diverse opleidingen en workshops, onder andere via Smart, over verschillende aspecten van management, zoals boekhouding of prijszetting.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Theoretische en praktische competenties met betrekking tot bedrijfsbeheer. Ik stel bijvoorbeeld voor om vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse aan te brengen – zoals boekhoudkundige of financiële cijfers – om de elementen uit te lichten die de aandacht van de Raad van bestuur zouden moeten trekken. Meer in het algemeen zal ik een kritisch en constructief standpunt innemen ten aanzien van het Smart-project, waarvan ik de missies volledig steun.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

In de eerste plaats sta ik volledig achter de missie van Smart om in te spelen op de uitdagingen van de huidige veranderingen in de beroepswereld. Waar die veranderingen de arbeidsvoorwaarden van veel werkers bedreigen, belooft Smart haar leden autonomie, veiligheid en democratie. Ik ben me echter ook bewust van de beperkingen en gevaren van het Smart-model als het niet in staat is de autonomie van haar leden in hun relatie met opdrachtgevers te garanderen, of als het sommige leden niet in staat stelt een behoorlijk loon te verdienen. Ik wil er dus toe bijdragen dat Smart haar opdrachten beter vervult.

In de tweede plaats sta ik voor een visie van de academische onderzoeker die actief is op het terrein en die de theoretische en methodologische instrumenten waartoe hij toegang heeft, ter beschikking stelt van zijn medeburgers. De kennis die ik ontwikkel tijdens mijn werk op het vlak van werkerscoöperaties moet worden gebruikt door de actoren op het terrein in plaats van beperkt te blijven tot de academische wereld. Zo zou ik bijvoorbeeld willen bijdragen tot de integratie van goede praktijken die ik in andere coöperaties heb gezien.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Ik hoop dat Smart in de toekomst haar taken op het gebied van veiligheid, democratie en autonomie van de werkers beter zal kunnen vervullen. Dat betekent bijvoorbeeld:
(1) inzetten op een betere transparantie van cijfers en praktijken, zodat de leden de coöperatie echt kunnen begrijpen en in vraag kunnen stellen – kortom, echte democratische macht kunnen uitoefenen.
(2) de Smart-tool verder uitbreiden, zodat ze aan elke sector en elk project kan worden aangepast. Ervoor zorgen dat het mogelijk wordt meer zaken te delen – lokalen, uitrusting, netwerken, partners, merken, software, enz., niets is ondenkbaar!
(3) Smart-leden vertegenwoordigen om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren wanneer de coöperatie een kritieke massa heeft bereikt waardoor ze gewicht in de schaal kan leggen. Op die manier kan Smart een bevoorrechte gesprekspartner zijn ten aanzien van opdrachtgevers of overheidsinstanties om gunstigere loon- of veiligheidsvoorwaarden te verkrijgen voor de werknemers in een hele sector.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten