Sabrina Nisen
Vrouw
Categorie C: Extern partner, klant, opdrachtgever
Entiteit: COOPCITY
Saint-Gilles - Bruxelles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

COOPCITY is bijna zes jaar partner van SmartCoop en is in hetzelfde gebouw gevestigd. We delen dezelfde strategische uitdagingen, met name de promotie van een andere manier van ondernemen, het anticiperen op veranderingen in arbeid, waarden van coöperatie en van mutualisering. In die context hebben we kunnen samenwerken rond verschillende thema’s: met SAW-B, coördinator van het COOPCITY-centrum, voor evenementen, publicaties en een project Platform Coop. Met COOPCITY voor het delen van middelen, opleiding, gemeenschappelijke evenementen, en meer concreet over de ‘portage salarial’ van veel sociale ondernemers die door het centrum worden begeleid.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Momenteel ben ik coördinatrice van COOPCITY, centrum voor begeleiding van sociale ondernemingen in Brussel. COOPCITY is een consortium van zeven partners: SAW-B (federatie van de sociale en solidaire economie), Febecoop (coöperatief ondernemerschap), JYB (activiteitencoöperatie), HUB Brussels, twee managementscholen (ICHEC en Solvay Management School) en Innoviris.
In dat kader ben ik verantwoordelijk voor de strategie, het algemeen beheer, het teammanagement, projectontwikkeling en begeleidingsnetwerken. Ik ben ook projectbegeleider in de sectoren opleiding, onderwijs, integratie en werkgelegenheid.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Een visie op sociaal ondernemerschap en coöperatieve modellen, kennis van het sociaaleconomische weefsel van Brussel, competenties in projectbeheer, beheer van partnerschappen, ontwikkeling van begeleidingssystemen voor sociaal ondernemerschap. Kennis van het beheer van sociale ondernemingen.
Een netwerk.
Enthousiasme, waarden van samenwerking, een externe visie.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Als jarenlange partner van Smart wil ik graag bijdragen aan een belangrijke en zinvolle coöperatieve structuur met een innovatief beheer. Zo zou ik de structuur ook beter kunnen leren kennen van binnenuit en de relatie tussen COOPCITY en Smart kunnen versterken en, waarom niet, ideeën kunnen aandragen voor projecten die van belang zijn voor Brussel (territoriale, sectorale, netwerkgerichte aanpak, third places, enz.)

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Smart lijkt zich op een strategisch keerpunt te bevinden, o.a. in verband met de gezondheidscrisis, met uitdagingen op het gebied van digitalisering, implementatie en opvolging van gedeeld beheer. Smart vervult een voortrekkersrol als grote coöperatie die een ambitieuze schaalverandering in gang heeft gezet. Het is zaak deze strategische ommezwaai te consolideren en te begeleiden. Een Brusselse basis lijkt me belangrijk om strategische allianties en partnerschappen op te bouwen.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten