Rosa Rochman
Vrouw
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Bruxelles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik ken de structuur al jaren. Ik heb er tussen 2007 en 2019 gewerkt, eerst als adviesverlener en daarna binnen de operationele directie bij Maxime Dechesne. Sinds mijn vertrek in 2019 gebruik ik de diensten van Smart. 

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Consultant in digitale communicatie en yogalerares

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik volg de evolutie van dit project al meer dan 15 jaar. Ik ben opgegroeid en geëvolueerd met Smart, ik ken de organisatie van binnen en van buiten. Ik ken haar geschiedenishaar evolutie, en ik denk dat het belangrijk is daarvan op de hoogte te blijven en er lessen uit te trekken om vooruit te komen.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Dit is mijn manier om te blijven bijdragen tot de ontwikkeling van Smart, ook al ben ik niet langer een vaste werknemer.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Ik heb er altijd naar gestreefd om de structuur efficiënt en doeltreffend te maken zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Ik zou graag zien dat Smart in de toekomst nog professioneler wordt dan nu al het geval is, en daarbij rekening houdt met de mensen die eraan bijdragen (zowel werknemers als leden). 


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten