Maxime Dechesne
Man
Categorie B: Werknemer van het vaste personeel
Liège
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik werk nu bijna 13 jaar bij Smart, waar ik heel wat verschillende functies heb uitgeoefend: ik ben begonnen als adviesverlener op het kantoor in Luik, daarna kreeg ik de leiding over verschillende projecten (waaronder een zeer verrijkende ervaring met fietskoeriers), werd ik operationeel manager, en nu medeafgevaardigd bestuurderSinds 2019 ben ik lid van de Raad van bestuur 
Ik heb ook deelgenomen aan de oprichting van twee organisaties actief in de regio Luik: de vzw Comptoir des Ressources Créatives (een structuur door creatievelingen voor creatievelingen) waarvan ik enkele jaren bestuurslid ben geweest, en de coöperatie DynamoCoopactief in vastgoed met een cultureel oogmerk, waarvan ik nog steeds vrijwillig bestuurslid ben. 

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben momenteel mede-afgevaardigd bestuurder van Smart.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Mijn 13 jaar in dienst van Smart in zeer verschillende functies hebben mij een 360° visie op het project gegeven, zeer sterk verankerd in de realiteit van de leden dankzij mijn ervaring als adviesverlener.  
 
Ik wil mijn competenties als manager in de breedste zin van het woord in dienst stellen van de Raad van bestuur, in het bijzonder mijn vermogen om een reeks onderwerpen over de organisatie van een onderneming op een begrijpelijke manier uit te leggen, zoals fiscaliteit, boekhoudkunde of het wettelijke kader, om er maar enkele te noemen.

Mijn vrijwillige deelname aan andere raden van bestuur geeft mij ook inzichten in de dynamiek van die groepen die nuttig kunnen zijn voor de coöperatie. 

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Sinds ik bij Smart werk, is er geen dag geweest waarop dit project me niet heeft verrast. Smart, een complete uitzondering in het Belgische landschap, is een kameleon die alleen maar is geëvolueerd en zich heeft aangepast, terwijl ze probeerde niet te vergeten wat de kern van de zaak is: haar leden en hun belangen. 
Ik wil mijn energie graag ten dienste van hen blijven stellen, om hen er voortdurend van binnenuit aan te herinneren dat ze de drijvende kracht van de coöperatie zijn.

Toen we door de Raad van bestuur werden gekozen om Sandrino Graceffa te vervangen, heb ik samen met mijn collega Anne-Laure de laatste hand gelegd aan een strategisch plan voor 2025 dat in die richting gaat, voornamelijk geïnspireerd door de aanbevelingen van de participatieve processen Smart iProgress. Ik zou graag de kans krijgen om deel te nemen aan de uitvoering van dit plan en Smart in de richting te sturen die haar vennoten voor ogen hebben

Als directeur van de structuur is het bovendien belangrijk om zo veel mogelijk in contact te blijven met het terrein, niet alleen met de leden, maar ook met de Raad van bestuur, die de verschillende stakeholders bijeenbrengt die deel uitmaken van de coöperatie.

Ten slotte vind ik het als uittredend lid van de Raad van bestuur essentieel om een zekere continuïteit te verzekeren en de nieuwe bestuursleden die zich bij ons zullen voegen, zo goed mogelijk te begeleiden in hun nieuwe mandaat.  

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Altijd gericht op haar vennoten. Zij die er al zijn, maar ook de anderen, die de vennoten van morgen zijn: Smart voor iedereen die het nodig heeft 
Het aantal vennoten dat we vandaag tellen nodigt ons uit om verder te evolueren van een gestandaardiseerde dienstverlening naar een dienstverlening die beter is afgestemd op de behoeften van alle vennoten afzonderlijk, ongeacht hun sector of de vooruitgang van hun projecten. Dat kunnen tools en diensten zijn, maar ook en vooral persoonlijke begeleiding binnen de teams, als gemeenschap van vennoten of gewoonweg als partners. Naast deze zeer concrete zaken moet Smart een sterk politiek project blijven uitdragen, denkpistes volgen over de betekenis en de plaats van werk in ons leven, en samenwerking en coöperatie stimuleren.  
En fundamenteel niet-kapitalistisch blijven: geen vergoeding van kapitaal (geen dividenden, geen winst op aandelen), maar enkel van werk. 


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten