Marie-Françoise Wirix
Marie Francoise Wirix
Vrouw
Categorie B: Werknemer van het vaste personeel
Bruxelles
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik ben de afgelopen vier jaar betrokken geweest bij de Raad van bestuur, en ook bij verschillende bijeenkomsten van Smart in Progress.
Ik ben ook vrijwilliger bij een andere coöperatie

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben gepensioneerd van Smart en heb meegewerkt aan de ontwikkeling van de financiële diensten voor de vennoten.
De vele administratieve en financiële aspecten van de structuur boeiden me.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Mijn bijdrage aan de RvB berust op:
– mijn kennis van de interne werking;
– mijn contacten met de vennoten;
– mijn contacten met het vaste personeel;
– mijn kennis van het financieel en administratief beheer.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

In de eerste plaats stel ik me kandidaat om de continuïteit te verzekeren van de lopende werkzaamheden van de Raad van bestuur, die gezien de huidige omstandigheden zeer zinvol zijn. Ten tweede ben ik nog steeds gemotiveerd om actief deel te nemen aan een uniek project dat aandacht heeft voor werk in de zin van menselijke ontwikkeling en de bescherming van ondernemers.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Ik herhaal wat ik vier jaar geleden schreef. Ik blijf overtuigd van de verdiensten en de ontwikkeling van Smart.
“Smart heeft een tool ontwikkeld die aansluit bij de werkelijkheid en bijdraagt aan de structurering van complexe en/of kwetsbare loopbanen.”
Het ligt me na aan het hart dat Smart in die richting blijft evolueren ten voordele van alle vennoten. Zowel bij het aanwenden van de interne middelen, als in dialoog met personen of instanties die dezelfde waarden delen.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten